Finnish
Valitse sivuston kieli

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Lääkeaine: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Valmistaja: Intervet International BV
An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella.

Teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi terveydentilasta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriisi. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös EPAR-arviointilausuntoon).

Mitä Porcilis Porcoli Diluvac Forte on?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte on sioilla käytettävä rokote. Se on injektiosuspensio, joka sisältää aktiivisia aineita F4ab, F4ac, F5, F6 ja LT-toksoidia.

Mihin Porcilis Porcoli Diluvac Fortea käytetään?

Porcilis Porcoli Diluvac Fortea käytetään porsaiden E. coli -bakteerien aiheuttamasta enterotoksikoosista johtuvien kuolemien ja kliinisten oireiden vähentämiseksi ensimmäisten elinpäivien aikana. Enterotoksikoosi on joidenkin bakteerien tuottamien toksiinien aiheuttama suolistoreaktio. Porcilis Porcoli Diluvac Fortea käytetään immunisaatiossa sellaisia E. coli - bakteereita vastaan, joissa on adhesiinia (pinta-ainetta) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) tai F6 (987P). Rokote annetaan vain emakoille. Porsaat saavat immuniteetin ternimaidon (ensimaidon) välityksellä.

Porcilis Porcoli Diluvac Forte annetaan kahden millilitran lihaksensisäisenä injektiona emakoille. Rokote annetaan niskan alueelle korvan taakse. Rokottamattomille emakoille annetaan kaksi injektiota kuuden viikon välein. Immuniteetin ylläpitämiseksi annetaan yksi injektio ennen jokaista seuraavaa porsimista (porsaiden synnyttämistä). On suositeltavaa rokottaa emakot toisen tiineyspuoliskon aikana, mutta ei kahden viikon sisällä ennen odotettua porsimista.

Kuinka Porcilis Porcoli Diluvac Forte vaikuttaa?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte sisältää adhesiineja, joita on E. coli -bakteerien pinnalla. Kun emakko rokotetaan, rokotteen aiheuttama vähäinen altistus auttaa sian immuunijärjestelmää tunnistamaan E. coli -bakteerit ja hyökkäämään niitä vastaan. Altistuessaan näille bakteereille myöhemmin sika ei saa infektiota tai se saa huomattavasti lievemmän infektion. Immuniteetti siirtyy emakon porsaisiin ternimaidon välityksellä.

Miten Porcilis Porcoli Diluvac Forten tehokkuutta on tutkittu?

Rokotetta (tai rokotteen osia) on tutkittu useissa erirotuisilla tiineillä sioilla tehdyissä tutkimuksissa. Sioille annettiin kaksi injektiota rokotetta, jonka jälkeen näiden sikojen poikueet sekä rokottamattomien emakoiden poikueet (kontrolli) altistettiin E. coli -bakteereille, jotka sisälsivät rokotteessa olevia adhesiineja tai LT-toksiinia. Tehokkuuden pääasiallinen mitta oli porsaiden kumulatiivinen kuolleisuusprosentti (yleinen kuolleisuus).

Mitä hyötyä Porcilis Porcoli Diluvac Fortesta on havaittu tutkimuksissa?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte vähensi kuolleisuutta kaikissa tutkimuksissa kontrolliporsaisiin verrattuna.

Mitkä ovat Porcilis Porcoli Diluvac Forten haittavaikutukset?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte voi aiheuttaa lieviä tilapäisiä kliinisiä reaktioita (kuumetta, uneliaisuutta, ruokahaluttomuutta) ensimmäisen vuorokauden kuluessa rokottamisesta. Pistoskohtaan saattaa myös ilmaantua punoitusta ja/tai turvotusta kahden viikon kuluessa rokotuksesta.

Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?

Tätä valmistetta vahingossa injisoineiden on kysyttävä välittömästi lääketieteellistä neuvoa. Pakkausseloste tulisi ottaa mukaan lääkärille.

Miksi Porcilis Porcoli Diluvac Forte on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Porcilis Porcoli Diluvac Forten edut E. coli -bakteerien aiheuttamasta enterotoksikoosista johtuvien kuolemien ja kliinisten oireiden vähentämisessä ovat suuremmat kuin riskit. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Porcilis Porcoli Diluvac Fortea varten. Hyöty-riskisuhde esitetään tämän EPAR-arviointilausunnon kohdassa 6.

Muita tietoja Porcilis Porcoli Diluvac Fortesta

Euroopan komissio myönsi Intervet International BV -yhtiölle koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Porcilis Porcoli Diluvac Fortea varten 2. toukokuuta 2002. Ulkopakkauksessa on tieto tieto siitä, tarvitaanko valmisteeseen eläinlääkärin määräys.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi tammikuussa 2013.

Kommentit