Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Lääkeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Valmistaja: Merial

Artikkelin sisältö

PUREVAX RCPCH FELV

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten eläinlääkekomitea (CVMP) on arvioinut toimitettuja asiakirjoja ja päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä. Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen).

Mitä Purevax RCPCh FeLV on?

Purevax RCPCh FeLV on rokote, joka sisältää seuraavia vaikuttavia aineita:

heikennetty kissan rinotrakeiittiherpesvirus (FHV-viruksen F2-kanta)

inaktivoitu kissan kalikiviruksen antigeeni (FCV 431- ja G1-kannat)

heikennetty Chlamydophila felis (905-kanta)

heikennetty kissan panleukopeniavirus (PLI IV)

kissan leukemiaviruksen (FeLV) rekombinantti canarypoxvirus (vCP97).

Purevax RCPCh FeLV koostuu kylmäkuivatusta (lyofilisaatista) pelletistä ja liuottimesta, joista tehdään suspensio injektiota varten.

Mihin Purevax RCPCh FeLV -rokotetta käytetään?

Purevax RCPCh FeLV on tarkoitettu yli kahdeksanviikkoisten kissojen rokottamiseen seuraavia sairauksia vastaan:

kissan rinotrakeiittivirusinfektio (herpesviruksen aiheuttama flunssan tyyppinen sairaus)

kissan kalikivirusinfektio (kalikiviruksen aiheuttama flunssan tyyppinen sairaus, johon liittyy suutulehdus)

klamydia (C. felis -bakteerin aiheuttama flunssan tyyppinen sairaus)

kissan panleukopenia (parvoviruksen aiheuttama vakava sairaus, joka aiheuttaa veristä ripulia)

kissaleukemia (retroviruksen aiheuttama immuunijärjestelmää heikentävä sairaus). Rokote auttaa vähentämään näiden sairauksien oireita. Kalikivirusinfektiossa se auttaa myös vähentämään viruseritystä. Rokote voi myös suojata panleukopenian aiheuttamalta kuolemalta ja auttaa FeLV-viruksen poistumista kissan verestä.

Kun Purevax RCPCh FeLV -suspensio on valmis, se annetaan 1 ml:n pistoksena ihon alle. Ensimmäinen pistos on annettava vähintään kahdeksan viikon iässä ja toinen pistos kolmen tai neljän viikon kuluttua ensimmäisestä. Jos kissalle on periytynyt emolta suuri määrä vasta-aineita, ensimmäistä rokotusta on siirrettävä, kunnes eläin on 12 viikon ikäinen. Kaikkien rokotteen sisältämien komponenttien uusintarokotus tulee antaa vuoden kuluttua ensimmäisestä rokotussarjasta ja sen jälkeen rinotrakeiitin, kalikiviroosin, klamydioosin ja kissaleukemian osalta vuosittain ja panleukopenian osalta joka kolmas vuosi.

Miten Purevax RCPCh FeLV vaikuttaa?

Purevax RCPCh FeLV on rokote. Rokotteet “opettavat” immuunijärjestelmää (elimistön puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairautta vastaan. Purevax RCPCh FeLV sisältää pieniä määriä heikennettyjä tai tapettuja viruksia ja bakteereja, jotka aiheuttavat edellä mainittuja sairauksia. Rokotteessa on myös kahta FeLV:n geeniä (env- ja gag-geenejä), jotka on lisätty toiseen, canarypox- nimiseen vektorivirukseen (kantajavirukseen) käyttämällä ns. yhdistelmä-DNA-tekniikkaa. Canarypoxvirukset eivät leviä eivätkä monistu kissassa, mutta ne tuottavat FeLV:n proteiineja.

Kun kissa rokotetaan, immuunijärjestelmä tunnistaa heikennetyt tai tapetut virukset, FeLV-proteiinit ja heikennetyt bakteerit "tunkeilijoiksi" ja muodostaa niiden vasta-aineita. Jatkossa immuunijärjestelmä pystyy muodostamaan vasta-aineita nopeammin, jos elimistö altistuu näille viruksille tai bakteereille. Vasta-aineet auttavat suojaamaan virusten tai bakteerien aiheuttamilta sairauksilta. Jos kissa myöhemmin altistuu jollekin näistä viruksista, se joko välttyy tartunnalta tai saa infektion huomattavasti lievempänä.

Miten Purevax RCPCh FeLV-rokotetta on tutkittu?

Purevax RCPCh FeLV -rokotteen tehoa on tutkittu useissa laboratoriotesteissä, joissa kissoja on rokotettu ja sen jälkeen tartutettu virulentilla herpes-, kaliki-, C. felis-, parvo- tai leukemiaviruksella. Kenttäoloissa tarkasteltiin Purevax RCPCh FeLV:n perusrokotesarjan ja tehosterokotteen vaikutuksia (perusrokotus annettiin kahdessa erässä, joiden välissä oli 3–4 viikon tauko, ja tehosterokotus annettiin kertapistoksena). Tutkimuksissa käytettiin erirotuisia ja -ikäisiä kissoja, mutta ei pieniä pentuja. Rokotteen tehon pääasiallisena mittana käytettiin rokotteessa olevien virusten ja bakteerien vasta- aineiden määrää veressä. FeLV-komponenttia ei tutkittu, koska sen tehokkuus rokotussuojan tuottamisessa on osoitettu aiemmin muissa tutkimuksissa.

Mitä hyötyä Purevax RCPCh FeLV -rokotteesta on havaittu tutkimuksissa?

Laboratorio-oloissa Purevax RCPCh FeLV -rokotteen todettiin suojaavan edellä mainituilta sairauksilta. Perusrokotusta koskevassa kenttätutkimuksessa todettiin, että kissan rinotrakeiittiherpes-, kaliki-, panleukopenia- ja leukemiaviruksen vasta-aineiden määrät lisääntyivät. C. felis -viruksen vasta-ainemäärien lisääntymistä ei voitu mitata, koska kissojen C. felis -virusvasta-aineiden taso oli korkea jo tutkimusta aloitettaessa. Tehosterokotteen tutkimuksessa todettiin, että rinotrakeiittiherpesviruksen, kalikivirustartunnan, kissan panleukemian ja C. felis-viruksen vasta- aineiden määrät pysyivät korkeina tai nousivat hieman.

Mitä riskejä Purevax RCPCh FeLV -rokotteeseen liittyy?

Toisinaan kissoilla voi esiintyä ohimenevää apatiaa (puuttuvaa kiinnostusta ympäristön tapahtumiin) ja ruokahaluttomuutta sekä lämmönnousua, joka kestää 1 tai 2 vuorokautta. Lisäksi rokotuskohtaan voi tulla paikallinen reaktio, kuten lievää kosketusarkuutta, kutinaa tai turvotusta, joka häviää yhdessä tai kahdessa viikossa. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Purevax RCPCh FeLV -rokotteen ilmoitetuista sivuvaikutuksista. Purevax RCPCh FeLV -rokotetta ei saa antaa tiineenä oleville kissoille.

Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavien tai eläimen hoitoon osallistuvien henkilöiden on noudatettava?

Jos ruiskutat vahingossa itseesi tätä ainetta, sinun on viipymättä haettava lääkinnällistä apua. Ota pakkausseloste tai päällysmerkinnät mukaan. Henkilöiden, joilla on heikko immuunijärjestelmä, ei tulisi käsitellä tätä rokotetta. Jos tällainen henkilö pistää vahingossa itseään, hänen on otettava yhteys

lääkäriin ja kerrottava, että on vahingossa pistänyt itseensä rokotetta, jossa on elävää klamydiabakteeria.

Miksi Purevax RCPCh FeLV on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Purevax RCPCh FeLV -rokotteen hyöty on sen riskejä suurempi, kun sitä käytetään vähintään kahdeksan viikon ikäisten kissojen aktiiviseen immunisointiin edellä mainittuja sairauksia vastaan. Komitea suositteli myyntiluvan antamista Purevax RCPCh FeLV -rokotetta varten. Valmisteen hyöty-riskisuhde on esitetty tämän EPAR-kertomuksen moduulissa 6.

Muita tietoja Purevax RCPCh FeLV -rokotteesta:

Euroopan komissio myönsi MERIAL-yhtiölle koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Purevax RCPCh FeLV -rokotetta varten 23.2.2005.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 25. tammikuuta 2008.

Kommentit