Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QI07AA02

Artikkelin sisältö

A.BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJAT JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAT VALMISTUSLUVAN HALTIJAT

Biologisen vaikuttavan aineen (biologisten vaikuttavien aineiden) valmistajan nimi ja osoite

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros - Ranska

Myyntiluvan on myöntänyt 22. joulukuuta 1997 Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale – Direction de la pharmacie et du médicament, Ranska.

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimi ja osoite

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros - Ranska

B.TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MYYNTILUVAN EHDOT JA RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys

Tämän eläinlääkevalmisteen tuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö on tai voi olla kiellettyä tietyissä jäsenvaltioissa kokonaan tai osassa niiden aluetta niiden kansallisen eläinten terveyttä koskevan politiikan mukaan. Jos joku aikoo tuoda, myydä, toimittaa ja/tai käyttää eläinlääkevalmistetta, hänen on neuvoteltava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa senhetkisestä rokotuspolitiikasta ennen tuontia, myyntiä, toimittamista ja/tai käyttöä.

Käyttö rajoitettu vain toimivaltaisiin viranomaisiin.

C.VALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MYYNTILUVAN EHDOT JA RAJOITUKSET

Ei oleellinen.

D.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen.

Kommentit