Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Toimittamiseen ja käyttöön liittyvät ehdot tai rajoitukset - QI07AA02

A. BIOLOGISTEN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN VALMISTAJAT JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAT VALMISTUSLUVAN HALTIJAT

Biologisen vaikuttavan aineen (biologisten vaikuttavien aineiden) valmistajan nimi ja osoite

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros - Ranska

Myyntiluvan on myöntänyt 22. joulukuuta 1997 Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale – Direction de la pharmacie et du médicament, Ranska.

Erän vapauttamisesta vastaavien valmistajien nimi ja osoite

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros - Ranska

B. TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MYYNTILUVAN EHDOT JA RAJOITUKSET

Eläinlääkemääräys

Tämän eläinlääkevalmisteen tuonti, myynti, toimittaminen ja/tai käyttö on tai voi olla kiellettyä tietyissä jäsenvaltioissa kokonaan tai osassa niiden aluetta niiden kansallisen eläinten terveyttä koskevan politiikan mukaan. Jos joku aikoo tuoda, myydä, toimittaa ja/tai käyttää eläinlääkevalmistetta, hänen on neuvoteltava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa senhetkisestä rokotuspolitiikasta ennen tuontia, myyntiä, toimittamista ja/tai käyttöä.

Käyttö rajoitettu vain toimivaltaisiin viranomaisiin.

C. VALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MYYNTILUVAN EHDOT JA RAJOITUKSET

Ei oleellinen.

D.SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ

Ei oleellinen.

Kommentit