Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Myyntipäällysmerkinnät - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Sileo
ATC: QN05CM18
Lääkeaine: dexmedetomidine hydrochloride
Valmistaja: Orion Corporation

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Pahvikotelo (yksi esitäytetty ruisku)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon koirille deksmedetomidiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

1 ml: Deksmedetomidiinihydrokloridi 0,1 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Geeli suuonteloon

4.PAKKAUSKOKO

yksi 3 ml:n oraaliruisku

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

QR-koodi + www.sileodog.com

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {kuukausi/vuosi}

Käytä avattu pakkaus 4 viikon kuluessa.

Käytä avattu pakkaus... mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Sulje tulppa käytön jälkeen.

Laita oraaliruisku takaisin ulkopakkaukseen välittömästi jokaisen käytön jälkeen.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ "ELÄIMILLE", TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ "EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE"

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SUOMI

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/15/181/001 (yksi 3 ml:n oraaliruisku)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

Pakkauksen avausohjeet:

1.

2.

3.

1.Riko valkoinen sinetti painamalla.

2.Riko keltainen sinetti painamalla.

3.Paina keltaista sinettiä ja vedä auki.

Sinettien teksti:

Paina

Vedä

Pahvikotelon sisäosassa:

Varmista pakkausta sulkiessasi, että koirien kuvat ovat kohdakkain ja että pahvikotelo on suljettu kunnolla.

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Pahvikotelo (kolme (3 x 1), viisi (5 x 1), 10 (10 x 1) ja 20 (20 x 1) esitäytettyä ruiskua)

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon koirille deksmedetomidiinihydrokloridi

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

1 ml: Deksmedetomidiinihydrokloridi 0,1 mg

3. LÄÄKEMUOTO

Geeli suuonteloon

4. PAKKAUSKOKO

kolme yksittäispakattua (3 ml:n) oraaliruiskua viisi yksittäispakattua (3 ml:n) oraaliruiskua 10 yksittäispakattua (3 ml:n) oraaliruiskua

20 yksittäispakattua (3 ml:n) oraaliruiskua

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6. KÄYTTÖAIHEET

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suuonteloon.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {KK/VVVV}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ "ELÄIMILLE", TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

Tätä monipakkausta ei ole tarkoitettu toimitettavaksi suoraan eläimen omistajalle.

(Koskee vain viiden (5 x 1), 10 (10 x 1) ja 20 (20 x 1) ruiskun monipakkauksia.)

14. MERKINTÄ "EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE"

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SUOMI

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/15/181/002 (kolme (1 x 3 ml) oraaliruiskua)

EU/2/15/181/003 (viisi (1 x 3 ml) oraaliruiskua)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) oraaliruiskua)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) oraaliruiskua)

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Oraaliruisku

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sileo 0,1 mg/ml geeli suuonteloon

deksmedetomidiinihydrokloridi

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

Deksmedetomidiinihydrokloridi 0,1 mg/ml

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

3 ml

4.ANTOREITIT

Suuonteloon.

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP: {kuukausi/vuosi}

8.MERKINTÄ "ELÄIMILLE"

Eläimille.

Kommentit