Stronghold (selamectin) – Myyntipäällysmerkinnät - QP54AA05

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

KOTELON ETIKETTI, 15 mg (3 ja 15 pipettiä)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Stronghold 15 mg paikallisvaleluliuos, kissoille ja koirille alle 2,5 kg Selamektiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Selamektiini 15 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos.

4.PAKKAUSKOKO

3 pipettiä

15 pipettiä

0,25 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Alle 2,5 kg painoiset kissat ja koirat.

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Paikallisvaleluliuos.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä yli 30 °C:n lämpötilassa. Säilytä avaamattomassa foliopakkauksessa kuivassa paikassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/99/014/001 (3 pipettiä)

EU/2/99/014/012 (15 pipettiä)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

KOTELON ETIKETTI, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 ja 6 pipettiä)

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Stronghold 30 mg paikallisvaleluliuos, koirille 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg paikallisvaleluliuos, koirille 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg paikallisvaleluliuos, koirille 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg paikallisvaleluliuos, koirille 20,1 – 40, 0 kg

Stronghold 360 mg paikallisvaleluliuos, koirille 40,1 – 60,0 kg

Selamektiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Selamektiini 30 mg

Selamektiini 60 mg

Selamektiini 120 mg

Selamektiini 240 mg

Selamektiini 360 mg

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos.

4. PAKKAUSKOKO

3 pipettiä

6 pipettiä

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

2,6 kg – 5,0 kg painoiset koirat.

5,1 kg – 10,0 kg painoiset koirat.

10,1 kg – 20,0 kg painoiset koirat.

20,1 kg – 40,0 kg painoiset koirat.

40,1 kg – 60,0 kg painoiset koirat.

6. KÄYTTÖAIHEET

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Paikallisvaleluliuos.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä yli 30 °C:n lämpötilassa. Säilytä avaamattomassa foliopakkauksessa kuivassa paikassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipettiä)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipettiä)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipettiä)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipettiä)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipettiä)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipettiä)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipettiä)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipettiä)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipettiä)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipettiä)

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA KOTELON ETIKETTI, 45 mg, 60 mg (3 ja 6 pipettiä)

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Stronghold 45 mg paikallisvaleluliuos, kissoille 2,6 – 7,5 kg Stronghold 60 mg paikallisvaleluliuos, kissoille 7,6 – 10,0 kg Selamektiini

2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Selamektiini 45 mg

Selamektiini 60 mg

3. LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos.

4. PAKKAUSKOKO

3 pipettiä

6 pipettiä

0,75 ml

1,0 ml

5. KOHDE-ELÄINLAJI(T)

2,6 kg – 7,5 kg painoiset kissat.

7,6 kg – 10,0 kg painoiset kissat.

6. KÄYTTÖAIHEET

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Paikallisvaleluliuos.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8. VAROAIKA

9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Älä säilytä yli 30 °C:n lämpötilassa. Säilytä avaamattomassa foliopakkauksessa kuivassa paikassa.

12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste

13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/99/014/002 (3 pipettiä)

EU/2/99/014/008 (6 pipettiä)

EU/2/99/014/013 (3 pipettiä)

EU/2/99/014/014 (6 pipettiä)

17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

FOLION MERKINNÄT, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Stronghold 15 mg paikallisvaleluliuos, kissoille ja koirille < 2,5 kg

Stronghold 30 mg paikallisvaleluliuos, koirille 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 45 mg paikallisvaleluliuos, kissoille 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg paikallisvaleluliuos, kissoille 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg paikallisvaleluliuos, koirille 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg paikallisvaleluliuos, koirille 10,1 – 20 kg

Stronghold 240 mg paikallisvaleluliuos, koirille 20,1 – 40, 0 kg

Stronghold 360 mg paikallisvaleluliuos, koirille 40,1 – 60,0 kg

Selamektiini

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

15 mg selamektiinia

30 mg selamektiinia

45 mg selamektiinia

60 mg selamektiinia

120 mg selamektiinia

240 mg selamektiinia

360 mg selamektiinia

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4.ANTOREITIT

Paikallisvaleluliuos

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {kuukausi/vuosi}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit