Lääkkeen nimi - T

Lajit Lääkkeen nimi ATC Lääkeaine Valmistaja
Koirat Trocoxil QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Koirat Trifexis QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited