Lääkkeen nimi - T

Lajit Lääkkeen nimi ATC Lääkeaine Valmistaja
Koirat Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Koirat Trifexis / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited