Finnish
Valitse sivuston kieli

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Lääkeaine: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Valmistaja: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd
FinnishFinnish
Vaihda kieltä

Vectormune ND

Rokote Newcastlen tautia ja Marekin tautia vastaan (elävä rekombinantti)

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Vectormune ND - lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut eläinlääkettä ja päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä Euroopan unionissa sekä käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Vectormune ND:n käytöstä.

Eläimen omistaja tai hoitaja saa käytännön tietoa Vectormune ND:n käytöstä pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista.

Mitä Vectormune ND on ja mihin sitä käytetään?

Vectormune ND on eläimille tarkoitettu rokote, jota käytetään kanojen suojaamiseen Newcastlen tautia (ND) ja Marekin tautia (MD) vastaan.

Newcastlen tauti on kanojen virusinfektio, joka aiheuttaa hengen haukkomista ja yskimistä, hermosto- oireita (siipien roikkumista, pään ja kaulan kiertymistä, kehän kiertämistä ja halvaantumista), silmien ja kaulan alueen kudosturvotusta, vihertävää vesiripulia ja muninnan laskua.

Marekin tauti on herpesviruksen aiheuttama kanojen infektio. Se voi aiheuttaa siipien ja jalkojen halvaantumista ja kasvaimia eri elimiin. Kanat saavat tartunnat varhaisessa iässä hengittäessään hilsettä, jossa on virusta. Virus voi säilyä tartuntakykyisenä useita kuukausia kehosta irtoamisen jälkeen. MD-viruksen saaneet linnut voivat olla elinikäisiä viruksen kantajia ja erittäjiä.

Vectormune ND:n vaikuttava aine on elävä kalkkunan herpesvirus (rHVT/ND), joka ilmentää Newcastlen tauti -viruksen lentogeenisen D-26-kannan fuusioproteiinia.

Miten Vectormune ND:tä käytetään?

Vectormune ND:tä on saatavana suspensiona ja liuottimena injektiosuspensiota varten, ja sitä saa vain lääkärin määräyksestä. Rokote annetaan päivän ikäisille kananpojille kerta-injektiona ihon alle tai suoraan 18 vuorokauden ikäiseen sikiölliseen kananmunaan (munaan, jossa on kehittyvä

kuoriutumaton poikanen). Suoja Newcastlen tautia vastaan alkaa kolmen viikon iässä ja kestää yhdeksän viikon ikään asti. Suoja Marekin tautia vastaan alkaa yhden viikon iässä ja kestää Marekin taudin tartunnan riskiajan yli.

Miten Vectormune ND vaikuttaa?

Vectormune ND on rokote, joka sisältää kalkkunan herpesvirusta. Se on läheistä sukua MD- herpesvirukselle, mutta ei aiheuta tautia kanoilla. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (elimistön luonnollista puolustusjärjestelmää) puolustautumaan sairauksia vastaan. Rokotteen sisältämää kalkkunan herpesvirusta on muunneltu siten, että se tuottaa fuusioproteiinia, joka muodostaa osan ND-viruksen ulkokuoresta. Kun Vectormune ND -rokotetta annetaan kanoille tai munille, eläimen immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen tunkeilijaksi ja muodostaa vasta-aineita sitä vastaan. Kun eläin myöhemmin altistuu samankaltaiselle virukselle tai virukselle, joka ilmentää samankaltaista fuusioproteiinia, immuunijärjestelmä kykenee reagoimaan nopeasti. Tämä auttaa suojaamaan kanoja Newcastlen tautia ja Marekin tautia vastaan.

Mitä hyötyä Vectormune ND:stä on havaittu tutkimuksissa?

Rokotteen tehoa arvioitiin kahdessa kenttätutkimuksessa, joihin osallistui noin 120 000 broileria. Koska luonnollisia Newcastlen tauti- ja Marekin tauti -epidemioita ei ollut, kanat altistettiin infektiolle laboratoriossa.

Ensimmäisessä kenttätutkimuksessa Vectormune ND -rokote annettiin joukolle 18 vuorokauden ikäisiä sikiöllisiä munia ja joukolle yhden vuorokauden ikäisiä kananpoikia. Rokotetuista munista kuoriutuneet viiden viikon ikäiset kanat altistettiin ND-virukselle. Suoja oli muodostunut 91 prosentille rokotetuista kanoista, kun rokottamattomassa ryhmässä suojaa ei ollut laisinkaan. Vuorokauden ikäisinä rokotetut kanat altistettiin viiden viikon ikäisinä ND-virukselle. Suoja oli muodostunut 81 prosentille rokotetuista kanoista, kun rokottamattomassa ryhmässä suojaa ei ollut laisinkaan. Rokotetuista munista kuoriutuneet yhdeksän vuorokauden ikäiset kanat altistettiin MD-virukselle. Niistä 88 prosentilla oli suoja tautia vastaan, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 9–12 prosentilla kanoista. Vuorokauden ikäisinä rokotetut broilerit altistettiin yhdeksän vuorokauden ikäisinä MD-virukselle. Vectormune ND -rokote antoi suojan 90 prosentille kanoista, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 9–12 prosentilla kanoista.

Toisessa kenttätutkimuksessa Vectormune ND -rokote annettiin joukolle 18 vuorokauden ikäisiä sikiöllisiä munia ja joukolle yhden vuorokauden ikäisiä kananpoikia. Vuorokauden ikäisinä rokotetut kanat altistettiin neljän viikon ikäisinä ND-virukselle. Vectormune ND -rokote antoi suojan 95 prosentille kanoista, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 0–10 prosentilla kanoista. Rokotetuista munista kuoriutuneet kanat altistettiin neljän viikon ikäisinä ND-virukselle. Niistä 86 prosentilla oli suoja tautia vastaan, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 0–10 prosentilla kanoista. Rokotetuista munista kuoriutuneet broilerit altistettiin yhdeksän vuorokauden ikäisinä MD- virukselle. Niistä 85 prosentilla oli suoja tautia vastaan, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 9 prosentilla kanoista. Vuorokauden ikäisinä rokotetut broilerit altistettiin yhdeksän vuorokauden ikäisinä MD-virukselle. Niistä 82 prosentilla oli suoja tautia vastaan, kun rokottamattomassa ryhmässä suoja oli 12 prosentilla kanoista.

Mitä riskejä Vectormune ND:ään liittyy?

Koska Vectormune ND on eläviä taudinaiheuttajia sisältävä rokote, rokotetut linnut erittävät rokotekantaa ja se voi levitä kalkkunoihin. Turvallisuustutkimukset ovat osoittaneet, että kanta on

turvallinen kalkkunoille. Varotoimiin on kuitenkin ryhdyttävä, jotta rokotettujen kanojen ja kalkkunoiden suora tai epäsuora kontakti voidaan välttää.

Vectormune ND:llä ei ole tunnettuja haittavaikutuksia. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava?

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Vectormune ND:tä koskevaa turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai hoitajien noudatettaviksi tarkoitetut asianmukaiset varotoimet.

Koska rokotetta säilytetään nestetypessä, sitä saa käsitellä vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta hyvin ilmastoidussa tilassa, ja rokotetta käyttövalmiiksi saatettaessa on tärkeää noudattaa varotoimia. Lisätietoja on valmisteyhteenvedossa.

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä?

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja sen lihan voi käyttää ihmisravinnoksi. Se on myös lääkkeen antamisen jälkeen kuluva aika, ennen kuin munia saa käyttää ihmisravinnoksi.

Vectormune ND:llä hoidettujen kanojen varoaika on lihan ja munien osalta nolla päivää, mikä tarkoittaa sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole.

Miksi Vectormune ND on hyväksytty?

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Vectormune ND:n hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa.

Muita tietoja Vectormune ND:stä

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Vectormune ND:tä varten 8. syyskuuta 2015.

Vectormune ND:tä koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Lisätietoja Vectormune ND:llä annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi heinäkuussa 2015.

Kommentit