Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Myyntipäällysmerkinnät - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Lääkkeen nimi: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Lääkeaine: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Valmistaja: Ceva Sante Animale

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT

Pahvikotelot sisältäen 1, 3, 4, 6, 12, 24 ja 48 paikallisvalelukaadinta

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Vectra 3D paikallisvaleluliuos koirille 1,5 – 4 kg

Vectra 3D paikallisvaleluliuos koirille 4 – 10 kg

Vectra 3D paikallisvaleluliuos koirille 10 – 25 kg

Vectra 3D paikallisvaleluliuos koirille 25 – 40 kg

Vectra 3D paikallisvaleluliuos koirille > 40 kg

Dinotefuraani / pyriproksifeeni / permetriini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET

Jokainen paikallisvalelukaadin sisältää: dinotefuraani 44 mg / pyriproksifeeni 3,9 mg / permetriini 317 mg

Jokainen paikallisvalelukaadin sisältää: dinotefuraani 87 mg / pyriproksifeeni 7,7 mg / permetriini 635 mg

Jokainen paikallisvalelukaadin sisältää: dinotefuraani 196 mg / pyriproksifeeni 17,4 mg / permetriini 1429 mg

Jokainen paikallisvalelukaadin sisältää: dinotefuraani 256 mg / pyriproksifeeni 22,7 mg / permetriini 1865 mg

Jokainen paikallisvalelukaadin sisältää: dinotefuraani 436 mg / pyriproksifeeni 38,7 mg / permetriini 3175 mg

3.LÄÄKEMUOTO

Paikallisvaleluliuos

4.PAKKAUSKOKO

1 paikallisvalelukaadin

3paikallisvalelukaadinta

4paikallisvalelukaadinta

6paikallisvalelukaadinta

12paikallisvalelukaadinta

24paikallisvalelukaadinta

48paikallisvalelukaadinta

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Koira

6.KÄYTTÖAIHEET

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Paikallisvaleluun paikallisesti.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Ei saa käyttää kissoille.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/13/156/001 (1 paikallisvalelukaadin koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/002 (3 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/026 (4 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/003 (6 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/004 (12 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/027 (24 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/005 (48 paikallisvalelukaadinta koirille 1,5-4 kg) EU/2/13/156/006 (1 paikallisvalelukaadin koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 paikallisvalelukaadinta koirille 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 paikallisvalelukaadin koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 paikallisvalelukaadinta koirille 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 paikallisvalelukaadin koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 paikallisvalelukaadinta koirille 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 paikallisvalelukaadin koirille > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 paikallisvalelukaadinta koirille > 40 kg)

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot {numero}

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT

Paikallisvalelukaadin etiketti

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Vectra 3D paikallisvaleluliuos (1,5 – 4 kg)

Vectra 3D paikallisvaleluliuos (4 – 10 kg)

Vectra 3D paikallisvaleluliuos (10 – 25 kg)

Vectra 3D paikallisvaleluliuos (25 – 40 kg)

Vectra 3D paikallisvaleluliuos (> 40 kg)

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

4.ANTOREITIT

Paikallisvaleluun paikallisesti

5.VAROAIKA

6.ERÄNUMERO

Lot {numero}

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP {KK/VVVV}

8.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit