Ypozane (osaterone acetate) – Myyntipäällysmerkinnät - QG04CX90

Artikkelin sisältö

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT RASIA - 1.875 mg

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Ypozane 1.875 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

Kussakin tabletissa on 1.875 mg osateroniasetaattia

3.LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.PAKKAUSKOKO

7 tablettia.

5.KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

6.KÄYTTÖAIHEET

Uroskoirien hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoito.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. : {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei oleellinen.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti

.

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Ranska

16.MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/2/06/068/001

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä : {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT LÄPIPAINOPAKKAUS - 1.875 mg

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ypozane 1.875 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

VIRBAC S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. : {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Erä :{numero}

5.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT RASIA - 3.75 mg

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Ypozane 3.75 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

Kussakin tabletissa on 3.75 mg osateroniasetaattia

3.LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.PAKKAUSKOKO

7 tablettia.

5.KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

6.KÄYTTÖAIHEET

Uroskoirien hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoito.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. : {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei oleellinen.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/06/068/002

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä : {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT LÄPIPAINOPAKKAUS – 3.75 mg

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ypozane 3.75 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

VIRBAC S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. : {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Erä :{numero}

5.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT RASIA - 7.5 mg

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Ypozane 7.5 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

Kussakin tabletissa on 7.5 mg osateroniasetaattia

3.LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.PAKKAUSKOKO

7 tablettia.

5.KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

6.KÄYTTÖAIHEET

Uroskoirien hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoito.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. : {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei oleellinen.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/06/068/003

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä : {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT LÄPIPAINOPAKKAUS – 7.5 mg

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ypozane 7.5 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

VIRBAC S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. : {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Erä :{numero}

5.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT RASIA - 15 mg

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

Ypozane 15 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.VAIKUTTAVAT AINEET JA MUUT AINEET

Kussakin tabletissa on 15 mg osateroniasetaattia

3.LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

4.PAKKAUSKOKO

7 tablettia.

5.KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

6.KÄYTTÖAIHEET

Uroskoirien hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun hoito.

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA

Ei oleellinen.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim. : {KK/VVVV}

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei oleellinen.

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti

13.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, jos tarpeen

Eläimille - vain eläinlääkärin määräyksestä.

14.MERKINTÄ “EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.”

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/06/068/004

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Erä : {numero}

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT TIEDOT LÄPIPAINOPAKKAUS - 15 mg

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ypozane 15 mg tabletit koirille

Osateroniasetaatti

2.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

VIRBAC S.A.

3.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt.viim. : {KK/VVVV}

4.ERÄNUMERO

Erä :{numero}

5.MERKINTÄ “ELÄIMILLE”

Eläimille.

Kommentit