Zactran (gamithromycin) – Myyntipäällysmerkinnät - QJ01FA95

Artikkelin sisältö

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kartonkikotelo (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

ZACTRAN 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, lampaalle ja sialle gamitromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 150 mg gamitromysiiniä,

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

50 ml

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, lammas, sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Nauta ja lammas: Nahan alle.

Sika: Lihakseen.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus: Nauta: 64 vrk. Lammas: 29 vrk. Sika: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden (lehmät, hiehot) tai 1 kuukauden (uuhet) aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vrk Käytä avattu pakkaus ............. mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ ”EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA ULKOPAKKAUKSESSA

Kartonkikotelo (500 ml)

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

ZACTRAN 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle ja sialle gamitromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 150 mg gamitromysiiniä.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

500 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Nauta: nahan alle

Sika: lihakseen

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoajat:

Teurastus: Nauta: 64 vrk. Sika: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

Ei saa käyttää 2 kuukauden aikana ennen laskettua poikimisaikaa tiineille lehmille eikä hiehoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vrk Käytä avattu pakkaus ............. mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Hävittäminen: lue pakkausseloste.

13.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

14.MERKINTÄ ”EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE”

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

15.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Ranska

16.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

TIEDOT

INJEKTIOPULLO 50 ml

1.ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

ZACTRAN 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, lampaalle ja sialle gamitromysiini

2.VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT

1 ml sisältää 150 mg gamitromysiiniä.

3.SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ

50 ml

4.ANTOREITIT

S.c. (nauta, lammas), i.m. (sika)

5.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoajat: Teurastus: Nauta: 64 vrk. Lammas: 29 vrk. Sika: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

6.ERÄNUMERO

Lot

7.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

Käytä avattu pakkaus … mennessä.

8.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”

Eläimille.

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

INJEKTIOPULLO 100 ml, 250 ml

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

ZACTRAN 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle, lampaalle ja sialle gamitromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 150 mg gamitromysiiniä.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

100 ml

250 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, lammas, sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

S.c. (nauta, lammas), i.m. (sika)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: Nauta: 64 vrk. Lammas: 29 vrk. Sika: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

 

Käytä avattu pakkaus .............

mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

13.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Ranska

14.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

SEURAAVAT TIEDOT ON OLTAVA SISÄPAKKAUKSESSA

INJEKTIOPULLO 500 ml

1.ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

ZACTRAN 150 mg/ml injektioneste, liuos, naudalle ja sialle gamitromysiini

2.VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

1 ml sisältää 150 mg gamitromysiiniä.

3.LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

4.PAKKAUSKOKO

500 ml

5.KOHDE-ELÄINLAJI(T)

Nauta, sika

6.KÄYTTÖAIHEET

7.ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

S.c. (nauta), i.m. (sika)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

8.VAROAIKA (VAROAJAT)

Varoaika:

Teurastus: Nauta: 64 vrk. Sika: 16 vrk.

Ei saa käyttää lypsäville eläimille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi.

9.TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)

10.VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

EXP

 

Käytä avattu pakkaus .............

mennessä.

11.SÄILYTYSOLOSUHTEET

12.MERKINTÄ ”ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN

Eläimille. Reseptivalmiste.

13.MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Ranska

14.MYYNTILUPIEN NUMEROT

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.VALMISTAJAN ERÄNUMERO

Lot

Kommentit