Acticam (meloxicam) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QM01AC06

A. NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgija

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U

POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Izdaje se samo na veterinarski recept.

C.UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U

POGLEDU NEŠKODLJIVE I DJELOTVORNE PRIMJENE

Nije primjenjivo.

Komentari