Activyl (indoxacarb) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QP53AX27

A. NOSITELJ(I) ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN(I) ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet:

Intervet Productions S.A. Rue de Lyons

27460 Igoville Francuska

B. UVJETI ILI OGRANIČENJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Za pse: Veterinarsko medicinski proizvod se izdaje bez recepta.

Za mačke: Veterinarsko medicinski proizvod se izdaje na recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari