Croatian
Odaberite jezik stranice

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Označavanje - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Tvar: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Proizvođač: CZ Veterinaria S.A.

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija (52 ml,100 ml i 252 ml)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injekciju za goveda i ovce

2.PODACI O DJELATNIM I DRUGIM TVARIMA

Svaki ml cjepiva sadržava:

Antigen BTV8 106,5 CCID50

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekcije

4.VELIČINA PAKOVANJA

52 ml

100 ml

252 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i goveda

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(OVI) PRIMJENE

Potkožna primjena.

Prije upotrebe dobro protresite.

Prije upotrebe pročitajte upute o VMP.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) UKOLIKO JE POTREBNO

Prije upotrebe pročitajte uputu o VMP.

11/22

10.DATUM ISTEKA ROKA VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti u roku od 10 sati.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Skladištite i prevozite u hladnjaku).

Ne zamrzavajte.

Zaštitite od svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ZBRINJAVANJU NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH TVARI, AKO POSTOJE

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. OZNAKA „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U VEZI S OPSKRBOM I UPOTREBOM, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

CZ Veterinaria, S.A. 36400 Porriño ŠPANJOLSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/122/001 bočica od 52 ml

EU/2/11/122/002 bočica od 100 ml

EU/2/11/122/003 bočica od 252 ml

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot: {broj}

12/22

PODACI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Bočica od 100 ml i 252 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injekcije za goveda i ovce

2. PODACI O DJELATNIM I DRUGIM TVARIMA

Antigen BTV8 106,5 CCID50/ml

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekcije

4. VELIČINA PAKOVANJA

100 ml

252 ml

5.CILJNE ŽIVOTINJSKE VRSTE

Ovce i goveda

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN I PUT(OVI) PRIMJENE

s.c.

Prije upotrebe pročitajte uputu o VMP.

8. KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (PO POTREBI)

Prije upotrebe pročitajte uputu o VMP.

10. DATUM ISTEKA ROKA VALJANOSTI

13/22

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti u roku od 10 sati.

11.POSEBNI UVJETI SKLADIŠTENJA

Skladištite i prevozite u hladnjaku.

Ne zamrzavajte.

Zaštitite od svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ZBRINJAVANJU NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH TVARI, AKO POSTOJE

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. OZNAKA „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U VEZI S OPSKRBOM I UPOTREBOM, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

CZ Veterinaria, S.A. 36400 Porriño ŠPANJOLSKA

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot: {broj}

14/22

PODACI KOJI MORAJU BITI NAVEDENI NA MALIM UNUTARNJIM PAKIRANJIMA Bočica od 52 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injekcije za goveda i ovce

2.KOLIČINA DJELATNE TVARI

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3.SADRŽAJ IZRAŽEN MASOM, VOLUMENOM ILI BROJEM DOZA

52 ml

4.PUT PRIMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot: {broj}

7.DATUM ISTEKA ROKA VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti do 10 sati.

8.OZNAKA „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

15/22

Komentari