Croatian
Odaberite jezik stranice

Bovilis BTV8 (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Bovilis BTV8
ATC: QI04AA02
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 8, in culture medium
Proizvođač: Intervet International BV
CroatianCroatian
Promijeni jezik

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Bovilis BTV8 suspenzija za injekcije za goveda i ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza (1 ml) sadrži:

Djelatna tvar:

Virusa bolesti plavog jezika serotip 8 (prije inaktivacije): 500 * antigenih jedinica.

(* Izaziva odgovor virus neutralizacijskih antitijela u pilića od ≥ 5,0 log2)

Adjuvansi

 

Aluminij hidroksid (kao 100%)

16,7 mg

Saponina

0,31 mg

Za potpuni popis pomoćnih tvari vidi 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIKOpširnije...

Komentari