CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: CaniLeish
ATC: QI070AO
Tvar: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Proizvođač: Virbac S.A

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

CaniLeish, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml cjepiva sadrži:

Liofilizat:

Djelatna tvar:

Leishmania infantum ekskrecijsko sekrecijski protein (Excreted Secreted Proteins, ESP) ne manje od 100 µg

Adjuvans:

Pročišćeni ekstrakt Quillaja saponaria (QA-21): 60 µg

Otapalo:

 

Otopina Natrij klorida 9 mg/ml (0,9 %)

1 mlOpširnije...

Komentari