Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Naziv lijeka: Cardalis
ATC: QC09BA07
Tvar: benazepril hydrochloride /spironolactone
Proizvođač: Ceva Santé Animale

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Cardalis 2,5 mg/20 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 5 mg/40 mg tablete za žvakanje za pse

Cardalis 10 mg/80 mg tablete za žvakanje za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta za žvakanje sadrži:

Djelatne tvari:

 

Benazepril

Spironolakton

 

hidroklorid (HCl)

(spironolactonum)

 

(benazeprilum HCl)

 

Cardalis 2,5 mg/20 mg tablete

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg tablete

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg tablete

10 mg

80 mg

Pomoćne tvari:

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.Opširnije...

Komentari