Circovac (inactivated porcine circovirus type...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Circovac
ATC: QI09AA07
Tvar: inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
Proizvođač: CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt.

Circovac

cjepivo protiv svinjskog cirkovirusa svinja tipa 2 (inaktiviranog)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) Circovac. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod da bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a Circovac.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Circovac vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je Circovac i za što se koristi?

Circovac je cjepivo koje se primjenjuje za zaštitu svinja od cirkovirusa svinja tipa 2 (PCV2). Circovac se upotrebljava za smanjenje promjena i oštećenja limfnog tkiva (stanica i tkiva koji čine limfni sustav, kao što su limfni čvorovi), povezanih s infekcijom virusom PCV2 u prasadi te kao pomoć u smanjenju rizika od umiranja zbog ove infekcije. Infekcije virusom PCV2 mogu dovesti do kliničkih znakova kao što su gubitak tjelesne težine ili prestanak rasta, povećani limfni čvorovi, otežano disanje, blijeda koža i žutica (žutilo kože). Circovac sadrži soj inaktiviranog (ubijenog) cirkovirusa svinja tipa 2 (PVC2).

Kako se Circovac koristi?

Circovac je dostupan kao emulzija za injekciju i izdaje se samo na recept. Cjepivo se daje ženkama svinje prije i/ili tijekom graviditeta. Njihova prasad tako stječe privremenu zaštitu od virusa PCV2 putem kolostruma (prvog mlijeka) cijepljenih majki. To se naziva „pasivnom imunizacijom”. U tom slučaju učinak cjepiva traje do 5 tjedana.

Circovac se može također davati izravno prasadi od tri tjedna starosti (aktivna imunizacija). U tom slučaju učinak cjepiva traje najmanje 14 tjedana. Circovac se daje injekcijom u mišić. Za prvo cijepljenje, broj potrebnih injekcija i doza razlikuje se ovisno o tipu ženki svinje, koje se liječe: nazimice (ženke svinje prije prvog prasenja) trebaju primiti jednu injekciju od 2 ml tri puta; krmače (ženke svinje koje su se već oprasile) trebaju primiti jednu injekciju od 2 ml dva puta. Vrijeme injekcije prilagođava se datumima parenja i prasenja (davanja mladih). U svim slučajevima posljednja se doza daje najmanje dva tjedna prije očekivanog datuma prasenja. Krmače treba docijepiti prilikom

svakog graviditeta jednom injekcijom dva do četiri tjedna prije prasenja. Prasad treba jednokratno cijepiti injekcijom od 0,5 ml.

Kako djeluje Circovac?

Poznato je da cirkovirus svinja tipa 2 (PCV2) uzrokuje infekciju i različite kliničke znakove i sindrome u svinja. Infekcija prasadi nastupa najčešće tijekom prvih 6 tjedana života dok imunosni sustav prasadi još nije u potpunosti razvijen. Simptomi uključuju gubitak tjelesne mase (ili izostanak rasta), povećanje limfnih čvorova, poteškoće u disanju, i nešto rjeđe, proljev, blijedu kožu i žuticu (žutilo).

Circovac je cjepivo. Cjepiva djeluju tako da „nauče” imunosni sustav (prirodna obrana tijela) kako se obraniti od bolesti. Circovac sadrži soj PVC2 koji je inaktiviran tako da ne može prouzročiti bolest. Kada se cjepivo daje izravno svinjama, imunosni sustav životinje prepoznaje virus kao „strano tijelo” i proizvodi antitijela protiv njega. Kada ubuduće životinja bude izložena virusu PCV2, imunosni sustav moći će brže proizvesti antitijela. To pomaže pri njihovoj zaštiti od bolesti. Ako se cjepivo daje majkama, njihova antitijela prenose se na prasad kolostrumom, što im pruža privremenu zaštitu.

Prije uporabe cjepivo se priprema miješanjem suspenzije koja sadrži čestice virusa s emulzijom. Zatim se dobivena emulzija ubrizgava. Cjepivo također sadrži „adjuvans” (spoj koji sadrži ulje) da bi se pojačala imunosna reakcija.

Koje su koristi veterinarsko-medicinskog proizvoda Circovac dokazane u ispitivanjima?

Provedena su laboratorijska i terenska ispitivanja VMP-a Circovac u trudnih svinja i prasadi raznih pasmina. Ispitivanja su dokazala da cijepljenje majki VMP-om Circovac može smanjiti slučajeve oštećenja povezanih s infekcijom virusom PCV2 u limfoidnim tkivima prasadi. Iako je ishod pojedinih ispitivanja bio djelomično ugrožen složenom prirodom infekcija virusom PCV2, u velikom broju uključenih svinja (sa 63 farme) i različitim eksperimentalnim i kliničkim uvjetima dokazano je smanjenje ukupne stope smrtnosti prasadi povezane s infekcijama virusom PCV2 između 3,6 % i

10 %.

Koji su rizici povezani s veterinarsko-medicinskim proizvodom Circovac?

Circovac može uzrokovati privremeno crvenilo ili oteklinu na mjestu ili oko mjesta injekcije, što može trajati do četiri dana nakon injekcije. Unutar dva dana nakon injekcije, rektalna temperatura u svinja može porasti za otprilike 1,4 °C, a u nekih svinja do 2,5 °C, no to ne bi trebalo trajati dulje od 24 sata nakon injekcije. Druge rijetke nuspojave u injiciranih svinja uključuju smanjenu aktivnost i smanjeni apetit, no te su nuspojave također privremene. Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni VMP- a Circovac potražite u uputi o VMP-u.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Circovac sadrži mineralno ulje. Nehotično ubrizgavanje može prouzročiti jaku bol i oticanje, naročito ako se injicira u zglob ili prst, što može rezultirati gubitkom zahvaćenog prsta ako nije pružena hitna medicinska pomoć. Ako se netko nehotično injicira ovim veterinarsko-medicinskim proizvodom, odmah treba potražiti hitnu medicinsku pomoć, čak i ako je injicirana vrlo mala količina. Uputu o VMP-u također treba pokazati liječniku. Ako bol potraje više od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovo potražite pomoć liječnika.

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći od primjene VMP-a do klanja životinje i korištenja mesa za prehranu ljudi.

Razdoblje karencije za meso svinja liječenih VMP-om Circovac iznosi „nula” dana, drugim riječima, nema obveznog razdoblja čekanja.

Zašto je veterinarsko-medicinski proizvod Circovac odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a Circovac nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Ostale informacije o veterinarsko-medicinskom proizvodu Circovac

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Circovac na snazi u Europskoj uniji od 21. lipnja 2007.

Cjeloviti EPAR za VMP Circovac nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o terapiji VMP-om Circovac vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u svibnju 2017.

Komentari