Croatian
Odaberite jezik stranice

Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Tvar: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Proizvođač: Prevtec Microbia GmbH
CroatianCroatian
Promijeni jezik

Coliprotec F4

Cjepivo protiv proljeva nakon odbića u svinja (živo)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP). Cilj mu je objasniti kako procjena, koju Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) provodi na temelju zaprimljene dokumentacije, dovodi do preporuka o uvjetima korištenja.

Ovaj dokument ne može zamijeniti osobni razgovor s vašim veterinarom. Ako vam je potrebno više informacija o zdravstvenom stanju ili liječenju vaše životinje, obratite se svom veterinaru. Ako želite više informacija na temelju preporuka CVMP-a, pročitajte znanstvenu raspravu (također dio EPAR- a).

Što je Coliprotec F4?

Coliprotec F4 je cjepivo koje je dostupno kao liofilizat (zamrzavanjem osušene kuglice), a koji se koristi za pripremu oralne suspenzije s vodom. Sadrži živu bakteriju Escherichia coli (E.coli) soja (O8:K87) koja ne proizvodi toksine koji uzrokuju bolest.

Za što se Coliprotec F4 koristi?

Coliprotec F4 se primjenjuje u svinja u dobi od 18 dana starosti kako bi se smanjila incidencija umjerenog do ozbiljnog proljeva uzrokovanog E. coli nakon odbića. Iako je bakterija E. coli prirodno prisutna u crijevima, određeni sojevi (poznati pod nazivom enterotoksigeni sojevi) proizvode toksin koji uzrokuje proljev, a može rezultirati dehidracijom, smanjenjem tjelesne mase, a ponekad i smrću životinja.

Coliprotec F4 se u svinja primjenjuje oralno kao jedna doza nalijevanjem ili dodavanjem u vodu za piće. Cjepivo postaje djelotvorno 7 dana nakon cijepljenja, a imunizacija traje do 21 dan nakon cijepljenja.

Kako Coliprotec F4 djeluje?

Coliprotec F4 je cjepivo. Cjepiva djeluju „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako da se obrani protiv bolesti. Tipovi E.coli povezani s proljevom nakon odbića često proizvode protein naziva F4 u vanjskoj ovojnici koja im omogućuje vezivanje na stanice u crijevima. Soj bakterije u cjepivu sadrži ovaj protein, no ne proizvodi toksin koji uzrokuje bolest. Kada se Coliprotec F4 daje svinjama, imunosni sustav životinje prepoznaje bakterije kao „strana tijela” i proizvodi protutijela na njih. Ako

životinje ubuduće budu izložene bakteriji koja uzrokuje bolest i sadrži protein F4, imunosni sustav može brže odgovoriti. Ovo pomaže pri imunizaciji svinja protiv zaraze E. coli i bolesti.

Kako je Coliprotec F4 ispitivan?

Djelotvornost cjepiva ispitana je prvo u nizu laboratorijskih ispitivanja u svinja. Svrha ovih ispitivanja bila je utvrditi razdoblje potrebno da bi se postigla potpuna imunizacija svinja, kao i duljina trajanja razdoblja imunizacije protiv E. coli.

Djelotvornost VMP-a Coliprotec F4 istražena je u dva terenska ispitivanja koja su obuhvatila svinje na farmama s poviješću proljeva nakon odbića. U svakom ispitivanju 350 svinja cijepljeno je VMP- om Coliprotec F4, a 350 svinja je ostalo necijepljeno. Glavna mjera djelotvornosti bio je broj svinja u kojih se razvio proljev.

Koje su koristi lijeka Coliprotec F4 utvrđene u ispitivanjima?

Oba terenska ispitivanja su pokazala da je cjepivo s Coliprotec F4 smanjilo broj svinja s umjerenim do ozbiljnim proljevom.

Koji su rizici povezani s lijekom Coliprotec F4?

Drhtanje može biti uočeno u više od 1 na 10 svinja nakon cjepljena.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Pribor za osobnu zaštitu koji se sastoji od zaštitnih jednokratnih rukavica i sigurnosnih naočala treba koristiti pri rukovanju s cjepivom.

U slučaju da se nehotice proguta i/ili prolije na kožu, odmah potražiti pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Što je razdoblje karencije?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a i prije klanja životinje i korištenja mesa za prehranu ljudi.

Razdoblje karencije za Coliprotec F4 iznosi nula dana.

Zašto je Coliprotec F4 odobren?

CVMP zaključio je da koristi VMP-a Coliprotec F4 nadmašuju rizike za odobrene indikacije i

preporučio je da se odobrenje za stavljanje VMP-a u promet dodijeli VMP-u Coliprotec F4. Omjer koristi i rizika dostupan je u modulu znanstvene rasprave ovog EPAR-a.

Ostale informacije o lijeku Coliprotec F4:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Coliprotec F4 na snazi u Europskoj uniji od 16/03/2015. Informacije o tome je li za ovaj proizvod potreban veterinarski recept nalaze se na etiketi/vanjskom dijelu pakiranja.

Sažetak je posljednji put ažuriran u siječnju 2015.

Komentari