Convenia (cefovecin) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QJ01DD91

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italija

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE ILI PRIMJENE

Može se izdavati samo na veterinarski recept.

Nositelj ovog odobrenja za stavljanje u promet mora obavijestiti Europsku komisiju o planovima za stavljanje u promet medicinskog proizvoda odobrenog ovom odlukom.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari