Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Označavanje - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Tvar: dexmedetomidine hydrochloride
Proizvođač: Orion Corporation

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml otopina za injekciju

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 0,1 mg deksmedetomidin hidroklorida ekvivalentno 0,08 mg deksmedetomidina

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

15 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

6.INDIKACIJA(E)

7.METODE I NAČIN PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena Mačke: intramuskularna primjena Prije upotrebe pročitati uputu o VMP.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

Jednom otvoren, upotrijebiti do: 3 mjeseca na temperaturi od 25 C.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati od zamrzavanja.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama .Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/033/003

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija:

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

BOČICA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml otopina za injekciju

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

0,1 mg/ml deksmedetomidin hidroklorida

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

15 ml, 10 x 15 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Psi: i.m., i.v.

Mačke: i.m.

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija:

7.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml otopina za injekciju

2. NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 0,5 mg deksmedetomidin hidroklorida ekvivalentno 0,42 mg dexmedetomidina

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4. VELIČINA PAKOVANJA

10 ml

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

6. INDIKACIJA(E)

7. METODE I NAČIN PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena Mačke: intramuskularna primjena Prije upotrebe pročitati uputu o VMP.

8. KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9. POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10. ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

Jednom otvoren upotrijebiti do: 3 mjeseca na temperaturi od 25 C.

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati od zamrzavanja.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama .Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/033/001-002

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija:

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

BOČICA/ VIŠESTRUKO PAKOVANJE

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml otopina za injekciju

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

0,5 mg/ml deksmedetomidin hidroklorida

3. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

10 ml, 10 x 10 ml

4. PUT(EVI) PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena

Mačke: intramuskularna primjena

5. KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6. BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija:

7. ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

8. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari