Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Označavanje - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Tvar: dexmedetomidine hydrochloride
Proizvođač: Orion Corporation

Sadržaj članka

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml otopina za injekciju

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 0,1 mg deksmedetomidin hidroklorida ekvivalentno 0,08 mg deksmedetomidina

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

15 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

6.INDIKACIJA(E)

7.METODE I NAČIN PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena Mačke: intramuskularna primjena Prije upotrebe pročitati uputu o VMP.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

Jednom otvoren, upotrijebiti do: 3 mjeseca na temperaturi od 25 C.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati od zamrzavanja.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama .Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/033/003

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija:

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

BOČICA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml otopina za injekciju

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

0,1 mg/ml deksmedetomidin hidroklorida

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

15 ml, 10 x 15 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Psi: i.m., i.v.

Mačke: i.m.

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija:

7.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml otopina za injekciju

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 0,5 mg deksmedetomidin hidroklorida ekvivalentno 0,42 mg dexmedetomidina

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

10 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

6.INDIKACIJA(E)

7.METODE I NAČIN PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena Mačke: intramuskularna primjena Prije upotrebe pročitati uputu o VMP.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

Jednom otvoren upotrijebiti do: 3 mjeseca na temperaturi od 25 C.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati od zamrzavanja.

12.POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

13.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama .Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/02/033/001-002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija:

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA/VIŠESTRUKO PAKOVANJE

BOČICA/ VIŠESTRUKO PAKOVANJE

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml otopina za injekciju

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

0,5 mg/ml deksmedetomidin hidroklorida

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

10 ml, 10 x 10 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Psi: intravenska ili intramuskularna primjena

Mačke: intramuskularna primjena

5.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija:

7.ROK VALJANOSTI

EXP: mjesec/godina

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari