Naziv lijeka - G

Vrsta Naziv lijeka ATC Tvar Proizvođač
Svinje Gripovac 3 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine Merial S.A.S.;