Incurin (estriol) – Označavanje - QG03CA04

Updated on site: 21-Sep-2017

Naziv lijeka: Incurin
ATC: QG03CA04
Tvar: estriol
Proizvođač: Intervet International BV

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

OSOBINE/TIP

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

Estriol

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Djelatne tvari: estriol 1 mg/tableta

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta.

4.VELIČINA PAKOVANJA

Kartonska kutija sa 1 blisterom. Blister sadrži 30 tableta.

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas

6.INDIKACIJA(E)

Liječenje hormonski ovisne urinarne inkontinencije, zbog nekompetentnosti mehanizma sfinkter u kuja.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Nije primjenjivo.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

Nije primjenjivo.

10.ROK VALJANOSTI

Exp (mjesec / godina)

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Ne skladištiti na temperaturi iznad 30°C.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Svaki neiskorišteni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijal dobiven iz veterinarsko- medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim uvjetima.

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 Boxmeer Nizozemska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/00/018/001

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Serija

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA BLISTERIMA ILI TRAKAMA

{OSOBINE/TIP}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta.

Estriol

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET

Intervet International B.V.

3.ROK VALJANOSTI

(Mjesec / godina)

4.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Serija

5.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

INCURIN 1 mg tableta

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

Intervet Internatioanl B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 Boxmeer Nizozemska

2.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

INCURIN 1 mg tableta

Estriol

3.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Djelatna tvar: estriol

1 mg/tableta

Okrugla tableta.

 

4.INDIKACIJE

Incurin je indiciran za liječenje hormonski ovisne urinarne inkontinencije, zbog nekompetentnosti mehanizma sfinktera u kuja.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod intaktnih kuja, jer je djelotvornost jedino uspostavljena u ovariohisterektomiranih kuja.

Životinje koje pokazuju poliuriju i polidipsiju ne smiju biti tretirane sa Incurinom.

Korištenje Incurina je kontraindicirano tijekom graviditeta, dojenja i kod životinja mlađih od 1 godine

6.NUSPOJAVE

Estrogeni učinci kao što su oticanje stidnice, natečenost mliječne žlijezde i/ili privlačenje mužjaka i povraćanje su primijećeni na najvišim preporučenim dozama od 2 mg. Ovi učinci su reverzibilni nakon

snižavanja doze. Nadalje, kod nekih pasa primijećeni su simptomi mučnine. Zbog kratkotrajnog djelovanja estrogenih svojstava, Inkurin ne izaziva supresiju koštane srži u psa.

U rijetkim slučajevima pojavilo se vaginalno krvarenje. Također, u rijetkim slučajevima primijećen je razvoj alopecije.

Ukoliko primijetite nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se javite veterinaru.

7.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za peroralnu primjenu.

Odnos između konačne efektivne doze i tjelesne težine nije utvrđen, a time i doza mora biti utvrđena za svakog psa na individualnoj osnovi.

Savjetuje se slijedeći raspored doziranja: započeti s 1 tabletom (1 mg estriol) svaki dan. Ako je liječenje uspješno, smanjiti dozu na pola tablete dnevno. Ako liječenje ne uspije, povećati dozu na 2 tablete dnevno i dati u jednoj dozi. Neki psi ne trebaju dnevni tretman, može se primijeniti tretman svaki drugi dan, nakon što je uspostavljena efektivna dnevna doza.

9.SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Nije primjenjivo.

10.KARENCIJA

Nije primjenjivo

11.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Ne skladištiti na temperaturi iznad 30 ° C.

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na etiketi

12.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Visoke doze estrogena mogu imati protumorski učinak u ciljnim organima s estrogenim receptorima (mliječne žlijezde).

U slučaju predoziranja mogu se pojaviti tipični estrogeni učinci. Ovi učinci su reverzibilni nakon snižavanja doze.

13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu zaštiti okoliša.

14.DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15.OSTALE INFORMACIJE

Svaka blister traka sadrži 30 tableta. Svaka traka je zapakirana u kartonsku kutiju.

Estriol je kratko-djelujući prirodni estrogen. U intaktnih kuja ima blagotvoran učinak na urinarnu inkontinenciju. Nakon peroralne primjene ravnotežno stanje se postiže nakon drugog dana tretmana i nema akumulacije nakon primjene višestruke doze. Zbog kratkog djelovanja, estriol ne potiče supresiju koštane srži u pasa.

Za bilo kakve informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu, obratite se lokalnim predstavnicima nositelja odobrenja.

Komentari