Croatian
Odaberite jezik stranice

Ingelvac CircoFLEX (porcine circovirus type 2 ORF2 protein) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Ingelvac CircoFLEX
ATC: QI09AA07
Tvar: porcine circovirus type 2 ORF2 protein
Proizvođač: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Ingelvac CircoFLEX suspenzija za injekciju za svinje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza (1 ml) sadrži:

 

Djelatna tvar:

 

Cirkovirus svinja tip 2, bjelančevina ORF2

RP* 1,0–3,75

* Relativna potentnost (ELISA test) u usporedbi s referentnim cjepivom

Adjuvans:

 

Karbomer

1 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Bistra do blago zamućena, bezbojna do žućkasta suspenzija za injekciju.

4.KLINIČKE POJEDINOSTIOpširnije...

Komentari