Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) - QI06AA01

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

LEUCOGEN, suspenzija za injekciju za mačke

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

Po dozi od 1 ml:

 

Djelatna tvar:

 

Najmanja količina pročišćenog antigena omotača p45 FeLV:

102 µg

Adjuvans:

 

3% aluminij hidroksid gel (izraženo u mg Al3+):

1 mg

Pročišćeni ekstrakt Quillaja saponaria:

10 µg

Pomoćna tvar:

 

Izotonična puferska otopina do:

1 ml

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

Opalescentna tekućina.

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.Opširnije...

Komentari