Masivet (masitinib mesylate) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QL01XE90

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Francuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se na recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari