Croatian
Odaberite jezik stranice

Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Nobilis IB Primo QX
ATC: QI01AD07
Tvar: live avian infectious bronchitis virus, strain D388
Proizvođač: Intervet International B.V.
CroatianCroatian
Promijeni jezik

Nobilis IB Primo QX

Živi atenuirani avijarni virus zaraznog bronhitisa soj D388

Ovaj dokument je sažetak Europskoga javnog izvješća o procjeni veterinarsko-medicinskog proizvoda. Cilj mu je objasniti kako procjena, koju Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) provodi na temelju zaprimljene dokumentacije, dovodi do preporuka o uvjetima korištenja.

Ovaj dokument ne može zamijeniti osobni razgovor s vašim veterinarom. Ako vam je potrebno više informacija o zdravstvenom stanju ili liječenju vaše životinje, obratite se svom veterinaru. Ako želite više informacija na temelju preporuka CVMP-a, pročitajte znanstvenu raspravu (također dio EPAR-a).

Što je Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX je veterinarsko cjepivo koje sadrži živi atenuirani (oslabljeni) avijarni virus zaraznog bronhitisa soj D388. Nobilis IB Primo QX dostupan je kao liofilizat (smrzavanjem osušeni prašak) koji se može isporučiti s otapalom. Za uporabu cjepivo treba pripremiti kao suspenziju.

Za što se Nobilis IB Primo QX koristi?

Nobilis IB Primo QX koristi se za imunizaciju pilića protiv virusnog zaraznog bronhitisa uzrokovanog sojevima virusa zaraznog bronhitisa poznatog kao varijante slične QX virusu, poput primjerice soja D388. Cjepivo se primjenjuje u pilića od prvoga dana ili starijih prskanjem na piliće ili primjenom kapljica u oči ili nosnice. Razdoblje imunizacije je 8 tjedana.

Kako djeluje Nobilis IB Primo QX ?

Nobilis IB Primo QX je cijepivo. Cijepiva „uče“ imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako da se brani od bolesti. Avijirani virus zaraznog bronhitisa u VMP-u Nobilis IB Primo QX je atenuiran (oslabljen) tako da ne može uzrokovati bolest. Nakon što se Nobilis IB Primo QX primjeni u pilića imunosni sustav životinje prepoznaje virus kao „strano tijelo“ i stvara protutijela protiv njega. U buduće ako se životinje izlože virusu, imuni sustav moći će brže reagirati. Ovo pomaže pri zaštiti životinja od zaraznog bronhitisa.

Kako je Nobilis IB Primo QX ispitivan?

Djelotvornost cjepiva je prvi put ispitana u nizu laboratorijskih ispitivanja u pilića. Svrha ispitivanja bilo je utvrditi razdoblje potrebno do potpune zaštite pilića, duljinu trajanja zaštite od zaraznog bronhitisa uzrokovanog varijantama sličnima QX, kao i utjecaj majčinih protutijela (prenose se s majke) na djelotvornost cjepiva.

Djelotvornost VMP-a Nobilis IB Primo QX bila je ispitana u dva terenska ispitivanja.

U prvom su ispitivanju brojler pilići (pilići uzgajani zbog mesa) cijepljeni sprejem VMP-ova Nobilis IB Primo QX i Nobilis IB Ma5, cjepivom protiv soja Massachusetts virusa zaraznog bronhitisa. Dvije grupe od 28 ptica izloženo je virusu 3 tjedna nakon cijepljenja, jedna grupa je izložena soju QX, a druga grupa drugom soju naziva M41. Kontrolne grupe ptica nisu bile cijepljene kako bi se dokazalo djelovanje izlaganja.

U drugom ispitivanju 42 brojler pilića u dobi od 1 dana cijepljena su sprejanjem i izložena su 3 tjedna nakon cijepljenja sojem QX virusa. Necijepljeni pilići su zadržani kao kontrole kako bi se pokazala djelotvornost izlaganja.

Koje su koristi VMP-a Nobilis IB Primo QX utvrđene u ispitivanjima?

Laboratorijskim ispitivanjima utvrđeno je da su cjepiva bila potpuno djelotvorna do tri tjedna te da je zaštita trajala do osam tjedana; na zaštitu nisu djelovala protutijela prenesena s majke.

U prvom terenskom ispitivanju 100% ptica cijepljenih VMP-om Nobilis IB Primo QX pomiješanim s Nobilis IB Ma5 bilo je zaštićeno od soja QX, a 90% je bilo zaštićeno od M41, u usporedbi s nijednom necijepljenom pticom.

Drugim terenskim ispitivanjem utvrđeno je da je 93% ptica cijepljenih VMP-om Nobilis IB Primo QX i nijedna necijepljena ptica bilo zaštićeno prilikom izlaganja.

Koji su rizici povezani s VMP-om Nobilis IB Primo QX?

Nobilis IB Primo QX se ne smije primjenjivati u ptica koje nesu jaja ili unutar 4 tjedna prije početka razdoblja nesenja jaja.

Nakon cijepljenja može nastupiti blaga kratkotrajna reakcija u zračnim putovima, uključujući i pražnjenje nosa, u trajanju od najmanje 10 dana. Ove su reakcije vrlo rijetke (zahvaćaju manje od 1 ptice na 10.000).

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Ako se imunizacija provodi sprejanjem, maske sa zaštitom za oči trebaju se nositi prilikom rukovanja proizvodom. Ruke i oprema trebaju se oprati i dezinficirati nakon cjepiva kako bi se izbjeglo širenje virusa.

Što je karencija?

Karencija je razdoblje koje treba proći od primjene VMP-a do klanja životinja i konzumacije mesa u ljudskoj prehrani ili jaja ili mlijeka u ljudskoj prehrani. Razdoblje karencije za Nobilis IB Primo QX za piliće iznosi nula dana.

Zašto je Nobilis IB Primo QX odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) zaključio je da koristi lijeka Nobilis IB Primo QX nadmašuju rizike za odobrenu indikaciju i preporučio je da se za VMP Nobilis IB Primo QX odobrenje za stavljanje VMP-a u promet. Odbor je preporučio dostavljanje daljnjih ispitivanja o predoziranju. Omjer koristi i rizika dostupan je u modulu znanstvene rasprave ovog EPAR-a.

Ostale informacije o VMP-u Nobilis IB Primo QX:

Europska komisija dodijelila je odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi na teritoriju Europske unije za proizvod Nobilis IB Primo QX dana 4. rujna 2014. Informacije o tome je li za ovaj proizvod potreban veterinarski recept možete naći na etiketi/vanjskom dijelu pakiranja.

Sažetak je posljednji put dopunjen u srpnju 2014.

Komentari