Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Tvar: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Proizvođač: Intervet International BV

Sadržaj članka

A.PROIZVOĐAČ BIOLOŠKI DJELATNIH TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološki djelatnih tvari

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Može se izdavati samo na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari