Croatian
Odaberite jezik stranice

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QL03AX

A.PROIZVOĐAČI BIOLOŠKE DJELATNE TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN

ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološke djelatne tvari

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Francuska

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Francuska

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Francuska

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

7/18

Komentari