Croatian
Odaberite jezik stranice

Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Označavanje - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Porcilis AR-T DF
ATC: QI09AB04
Tvar: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Proizvođač: Intervet International BV

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis AR-T DF injekcijska suspenzija za svinje

2.NAVOĐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Za dozu od 2 ml:

6,2 log2 TN titar Protein dO (ne toksični delecijski derivat dermonekrotičnog toksina Pasteurelle multocide)

5.5 log2 Aggl. titar inaktiviranih stanica Bordetelle bronchiseptica

150 ml dl-α-tokoferol acetat

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Injekcijska suspenzija.

4.VELIČINA PAKOVANJA

20 ml (10 doza) staklena bočica

50 ml (25 doza) staklena bočica

20 ml (10 doza) PET bočica

50 ml (25 doza) PET bočica

100 ml (50 doza) PET bočica

250 ml (125 doza) PET bočica

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (krmače i nazimice)

6.INDIKACIJA(E)

Cjepivo protiv progresivnog atrofičnog rinitisa.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno, upotrijebiti u roku od 10 sati.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati na tamnom mjestu.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet international B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/00/026/001

EU/2/00/026/002

EU/2/00/026/003

EU/2/00/026/004

EU/2/00/026/005

EU/2/00/026/006

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

{100 i 250 ml bočice}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis AR-T DF injekcijska suspenzija za svinje

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Za dozu od 2 ml:

6,2 log2 TN titar Protein dO

5.5 log2 Aggl. titar inaktivnih stanica Bordetelle bronchiseptica

dl-α-tokoferol acetat

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Injekcijska suspenzija

4. VELIČINA PAKOVANJA

100 ml (50 doza)

250 ml (125 doza)

5. CILJNE VRSTE

Svinje (krmače i nazimice)

6. INDIKACIJA(E)

Cjepivo protiv progresivnog atrofičnog rinitisa.

7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9. POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoreno, upotrijebiti u roku od 10 sati.

11. POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati na tamnom mjestu.

12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama – izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet international B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI DJELOVI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA {20 i 50 ml bočice}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis AR-T DF

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

3.VELIČINA PAKOVANJA

20 ml (10 doza)

50 ml (25 doza)

4.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}.

Jednom otvoreno, upotrijebiti u roku od 10 sati.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari