Croatian
Odaberite jezik stranice

Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Uputa o lijeku - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Porcilis AR-T DF
ATC: QI09AB04
Tvar: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Proizvođač: Intervet International BV
CroatianCroatian
Promijeni jezik
≥ 5.5 log2 Aggl. titar2

UPUTA O VMP

Porcilis AR-T DF injekcijska suspenzija za svinje

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

The Netherlands

2.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis AR-T DF injekcijska suspenzija za svinje

3.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Svaka doza od 2 ml sadržava:

Djelatne tvari:

- Protein dO (ne toksični delecijski derivat dermonekrotičnog ≥ 6,2 log2 TN titar1 toksina Pasteurelle multocide)

- Inaktiviranih stanica Bordetelle bronchiseptica

1Srednji toksin neutralizirajući titar dobiven nakon ponovnog cijepljenja s pola doze u kunića

2Srednji aglutinacijski titar dobiven nakon jednog cijepljenja s pola doze u kunića.

Adjuvans:

 

dl-α-tokoferol acetat

150 mg

Pomoćna tvar:

 

Formaldehid

≤ 1 mg

4.INDIKACIJE

Za smanjenje kliničkih znakova progresivnog atrofičnog rinitisa prasadi, pasivnom oralnom imunizacijom preko kolostruma aktivno imuniziranih krmača.

5.KONTRAINDIKACIJE

Nema

6.NUSPOJAVE

Srednje prolazno povećanje tjelesne temperature za 1,5 ºC, u neke prasadi i do 3ºC, koje može biti izmjeren na dan cijepljenja ili dan poslije, može voditi abortusu. Vrlo često se javlja smanjena aktivnost i gubitak apetita poslije cijepljenja i/ili prolazna otečenost (max. promjera 10cm.) na mjestu

uboda koja traje i do dva tjedna. U rijetkim slučajevima mogu se javiti druge hipersenzitivne reakcije npr. povraćanje, dispneja i šok.

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se javite veterinaru.

7.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje (krmače i nazimice)

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Primijeniti jednu dozu od 2 ml intramuskularno, injekcijom na prasadi u starosti od 18 tjedana i više. Po mogućnosti cjepivo primijeniti odmah iza uha.

Shema cijepljenja:

Primarno cijepljenje: Ubrizgati jednu dozu (2 ml) po prasetu, nakon prve doze drugu dozu primijeniti nakon 4 tjedna. Prvo cjepivo treba biti primijenjeno 6 tjedana prije očekivanog dana prašenja.

Revakcinacija: jednu injekciju u dozi od 2 ml treba primijeniti 2 do 4 tjedna prije svakog sljedećeg prašenja.

9.SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije upotrebe, ostaviti cjepivo da se prilagodi sobnoj temperaturi. Energično protresti prije i tijekom intervala primjene. Izbjegavati uvođenje kontaminacije.

10.KARENCIJA

Nula dana

11.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece. Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Ne zamrzavati.

Čuvati na tamnom mjestu.

Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi. Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 10 sati.

12.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za upotrebu kod životinja

Cijepiti samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje primjenjuju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama

U slučaju da se nehotice samo injicira, odmah potražiti pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Upotreba tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Može se koristiti tijekom graviditeta.

Interakcija s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Stoga se odluka o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda mora donositi od slučaja do slučaja.

Nekompatibilnosti

Ne miješati sa ostalim veterinarsko medicinskim proizvodima.

13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobivenih primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda mora se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15.OSTALE INFORMACIJE

Pasteurella multocida koja proizvodi dermonekrotični toksin je odgovorna za atrofiju turbinata kod progresivnog atrofičnog rinitisa. Kolonizacija površine nosne sluznice sa Pasteurellom multocidom je najčešće potaknuta s Bordetellom bronchisepticom. Cjepivo sadrži netoksične rekombinantne derivate toksina Pasteurelle multocide i inaktivirane stanice Bordetelle bronchiseptica. Imunogeni se nalaze u adjuvansu temeljenom na dl-α-tokoferolu. Neonatalna prasad prima pasivni imunitet preko kolostruma cijepljenih krmača/nazimica.

Kartonska kutija sadrži jednu staklenu bočicu (hidrolitički tip I) od 20 ml ili 50 ml. Kartonska kutija sadrži jednu PET bočicu od 20 ml, 50 ml, 100 ml ili 250 ml.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Komentari