Croatian
Odaberite jezik stranice

Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Tvar: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Proizvođač: Intervet International BV

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis ColiClos suspenzija za injekciju za svinje.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Doza od 2 ml sadrži:

 

 

Djelatne tvari:

 

 

Escherichia coli komponente:

 

Ab titar1

- F4ab fimbrijalni adhezin

9,7 log2

- F4ac fimbrijalni adhezin

8,1 log2

Ab titar1

- F5 fimbrijalni adhezin

8,4 log2

Ab titar1

- F6 fimbrijalni adhezin

7,8 log2

Ab titar1

- LT toksoid

10,9 log2 Ab titar1

Clostridium perfringens komponenta:

Tip C (soj 578) beta toksoid

≥20 IU2

1Srednja vrijednosti titra antitijela (Ab) dobivena je nakon cijepljenja miševa s 1/20 doze ili krmača s 1/40 doze.

2Međunarodna jedinica beta antitoksina prema Ph.Eur.

Adjuvans:

 

dl-α-tokoferil acetat

150 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju; vodenasta, bijela do bezbojna.

4.KLINIČKE POJEDINOSTIOpširnije...

Komentari