Croatian
Odaberite jezik stranice

Porcilis PCV M Hyo (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Označavanje - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Porcilis PCV M Hyo
ATC: QI09AL
Tvar: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated)
Proizvođač: Intervet International B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis PCV M Hyo emulzija za injekcije za svinje

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Doza od 2 ml:

 

PCV2, ORF2 subjedinice antigena

≥ 2828 AU,

M. hyopneumoniae inac.

≥ 2,69 RPU.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Emulzija za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

20 ml

50ml

100 ml

200 ml

500 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 200 ml

10 x 500 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje za tov

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO UPOZORENJE, UKOLIKO JE POTREBNO

Nehotično injiciranje je opasno.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti u roku 8 sati.

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati od zamrzavanja.

Zaštiti od direktnog sunčevog svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV

NL-5831 AN Boxmeer

NIZOZEMSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/175/001 (20 ml)

EU/2/14/175/002 (50 ml)

EU/2/14/175/003 (100 ml)

EU/2/14/175/004 (200 ml)

EU/2/14/175/005 (500 ml)

EU/2/14/175/006 (10x20 ml)

EU/2/14/175/007 (10x50 ml)

EU/2/14/175/008 (10x100 ml)

EU/2/14/175/009 (10x200 ml)

EU/2/14/175/010 (10x500 ml)

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočice od 100, 200 i 500 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis PCV M Hyo emulzija za injekcije za svinje

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

 

2 ml sadrži:

 

 

PCV2, ORF2 subjedinice antigena

≥ 2828 AU,

 

M. hyopneumoniae inac.

≥ 2,69 RPU.

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

Emulzija za injekcije

 

 

 

 

 

4.

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

100 ml

 

 

200 ml

 

 

 

500 ml

 

 

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje za tov

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9. POSEBNO UPOZORENJE, UKOLIKO JE POTREBNO

Nehotično injiciranje je opasno.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti u roku 8 sati.

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati od zamrzavanja. Zaštiti od direktnog sunčevog svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Intervet International BV

NL-5831 AN Boxmeer

NIZOZEMSKA

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočice od 20 i 50 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Porcilis PCV M Hyo [piktogram svinje]

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

PCV2, ORF2 subjedinice antigena

M. hyopneumoniae inac.

3.VELIČINA PAKOVANJA

20 ml

50 ml

4.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

i.m.

5.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom otvoren upotrijebiti u roku 8 sati.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari