Procox (emodepside/ toltrazuril) - QP52AX60

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Procox
ATC: QP52AX60
Tvar: emodepside/ toltrazuril
Proizvođač: Bayer Animal Health GmbH

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Procox 0,9 mg/ml+18 mg/ml peroralna suspenzija za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml sadržava:

Djelatne tvari:

emodepsid 0,9 mg toltrazuril 18 mg

Pomoćne tvari:

butilhidroksitoluen (E321; kao antioksidans) 0,9 mg sorbinska kiselina (E200; kao konzervans) 0,7 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.Opširnije...

Komentari