Profender (emodepside / praziquantel) - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Profender
ATC: QP52AA51
Tvar: emodepside / praziquantel
Proizvođač: Bayer Animal Health GmbH

Sadržaj članka

[pipete s pojedinačnom dozom]

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Profender 30 mg/7,5 mg spot-on otopina za male mačke

Profender 60 mg/15 mg spot-on otopina za srednje velike mačke

Profender 96 mg/24 mg spot-on otopina za velike mačke

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatne tvari:

Profender sadržava 21,4 mg/ml emodepsida i 85,8 mg/ml prazikvantela

Svaka pojedina doza (pipeta) Profendera sadržava:

 

Volumen

Emodepsid

Prazikvantel

 

 

 

 

Profender za male mačke

0,35 ml

7,5 mg

30 mg

(≥ 0,5 - 2,5 kg)

 

 

 

Profender sa srednje velike

0,70 ml

15 mg

60 mg

mačke (> 2,5 – 5 kg)

 

 

 

Profender za velike mačke

1,12 ml

24 mg

96 mg

(> 5 – 8 kg)

 

 

 

Pomoćne tvari:

 

 

 Opširnije...

Komentari