Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 21-Sep-2017

Naziv lijeka: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Tvar: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax FeLV suspenzija za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 1 ml sadrži:

 

Djelatna tvar

≥ 107.2 CCID50 (količina virusa kojaOpširnije...

Komentari