Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Tvar: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Proizvođač: Merial

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Purevax RCPCh FeLV liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Po dozi od 1 ml:

 

 

Liofilizat :

 

 

Djelatne tvari

 

 

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) .........................................

104,9 CCID501

Inaktivirani antigeni kalicivirusa mačaka (soj FCV 431 i G1) .......................................

2,0 ELISA U.

Atenuirana Chlamydophila felis (soj 905) ........................................................................

103,0 EID50

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) .........................................................

103,5 CCID50

Pomoćna tvar:

 

 

Gentamicin, najviše .........................................................................................................................

34 µg

Otapalo:

 

 

Djelatna tvar:

 

 

FeLV rekombiniran s virusom boginja kanarinca (vCP97) ............................................

107,2 CCID501

1 količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju je dodan virus

 

 

2 količina virusa koja zarazi 50 posto oplođenih jaja u koja se virus ucijepi

 

 

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

 

 

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Mačke.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Aktivna imunizacija mačaka starijih od 8 tjedana:

-protiv virusnog rinotraheitisa mačaka radi smanjenja kliničkih znakova,Opširnije...

Komentari