Reconcile (fluoxetine) - QN06AB03

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Tablete za žvakanje za pse Reconcile 8 mg

Tablete za žvakanje za pse Reconcile 16 mg

Tablete za žvakanje za pse Reconcile 32 mg

Tablete za žvakanje za pse Reconcile 64 mg

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tableta sadrži:

Djelatna tvar:

Reconcile 8 mg: Fluoksetin 8 mg (odgovara 9,04 mg fluoksetin-hidroklorida) Reconcile 16 mg: Fluoksetin 16 mg (odgovara 18,08 mg fluoksetin-hidroklorida) Reconcile 32 mg: Fluoksetin 32 mg (odgovara 36,16 mg fluoksetin-hidroklorida) Reconcile 64 mg: Fluoksetin 64 mg (odgovara 72,34 mg fluoksetin-hidroklorida)Opširnije...

Komentari