Recuvyra (Fentanyl) - QN02AB03

Updated on site: 30-Nov--0001

Naziv lijeka: Recuvyra
ATC: QN02AB03
Tvar: Fentanyl
Proizvođač: Eli Lilly and Company Limited; 

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Recuvyra 50 mg/ml transdermalna otopina za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Djelatna tvar:

Fentanyl

50 mg/ml

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.Opširnije...

Komentari