SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Sadržaj članka

SevoFlo

sevofluran

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda SevoFlo. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) da bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a SevoFlo.

Praktične informacije o primjeni VMP-a SevoFlo vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svojem veterinaru ili ljekarniku.

Što je SevoFlo i za što se koristi?

SevoFlo je opći anestetik za pse i mačke. SevoFlo se koristi da bi se započelo izvođenje opće anestezije (gubitak svijesti) i za njezino održavanje. Sadržava djelatnu tvar sevofluran, kemikaliju koja je tekuća pri sobnoj temperaturi, ali zagrijana prelazi u plinovito stanje (isparava).

Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako se SevoFlo koristi?

SevoFlo se primjenjuje s pomoću specijalizirane opreme za anesteziju, obično u pažljivo kontroliranoj smjesi plinova koja sadržava kisik. Pas ili mačka udišu smjesu plinova koja uzrokuje njihovu nesvijest. VMP se izdaje samo na veterinarski recept. Za dodatne informacije vidjeti uputu o VMP-u.

Kako djeluje SevoFlo?

Kada pas ili mačka dobiju smjesu kisika i sevoflurana da je udahnu, sevofluran udahnu u pluća i on se krvlju prenosi u mozak. On uzrokuje nesvijest time što se veže za receptore za GABA-u, tvar uključenu u smanjenje moždane aktivnosti, te ih aktivira. Sevofluran također blokira receptore za glutamat, tvar koja povećava moždanu aktivnost. Kombinirano djelovanje povećava učinke GABA-e,

a istodobno smanjuje učinke glutamata te tako smanjuje razinu svijesti.

Koje su koristi VMP-a SevoFlo utvrđene u ispitivanjima?

U ispitivanjima provedenima na psima utvrđeno je da je VMP SevoFlo bio jednako učinkovit na početku anestezije i u njezinu održavanju kao ostala sredstva za anesteziju, kao što je isofluran (još jedan anestetski plin), tiopental, propofol i ketamin s diazepamom. SevoFlo je proizveo relativno brz i neometan početak anestezije u pasa te naknadno dobar oporavak. Ispitivanja su pokazala da se sevofluran može sigurno primjenjivati s nekoliko drugih VMP-ova koji se uobičajeno primjenjuju kod pasa prije ili tijekom operacija, za održavanje anestezije.

Što se tiče mačaka, pregledom objavljene znanstvene literature pokazalo se da je SevoFlo učinkovit za anesteziju i da je kompatibilan s nizom sedativnih VMP-ova i VMP-ova za ublažavanje boli koji se upotrebljavaju u anesteziji. Učinkovitost VMP-a SevoFlo bila je usporediva s isofluranom. Osim toga, budući da se SevoFlo uobičajeno primjenjuje bez službenog odobrenja kao anestetik za mačke već više od 10 godina, njegova je primjena kod mačaka „provjerena”.

Koji su rizici povezani s VMP-om SevoFlo?

Najčešće nuspojave povezane s primjenom VMP-a SevoFlo, koje se mogu pojaviti u 1 na 10 životinja, jesu nizak krvni tlak, brzo disanje, napetost mišića, ekscitacija, privremena nesposobnost disanja, mali mišićni trzaji i povraćanje.

SevoFlo se ne smije davati životinjama s genetskom osjetljivošću na malignu hipertermiju. To je rijetko, ali za život opasno stanje, koje obično nastaje zbog izloženosti određenim općim anesteticima i koje je povezano s grčenjima mišića i vrlo visokim tjelesnim temperaturama.

Potpuni popis svih nuspojava zabilježenih prilikom primjene VMP-a SevoFlo te potpuni popis ograničenja potražite u uputi o VMP-u.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U sažetku opisa svojstava VMP-a, kao i u uputi o VMP-u SevoFlo, nalaze se informacije o sigurnosti primjene, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pridržavati.

Ako osoba slučajno udahne paru sevoflurana, to može izazvati simptome kao što su drhtanje, mučnina, glavobolja, nizak krvni tlak, snižen broj otkucaja srca pa čak i ograničeno disanje. Stoga se mora pozorno rukovati VMP-om SevoFlo: ako se prolije, mora se odmah ukloniti, para se ne smije udahnuti te se mora izbjegavati bilo kakav kontakt s ustima. Trudnica i dojilje ne smiju doći u dodir s VMP-om i također moraju izbjegavati operacijske sale i prostore za oporavak životinja u kojima se VMP primjenjuje ili je nedavno primjenjivan. U slučaju nenamjernog kontakta s kožom ili očima, ili za više informacija, potrebno je pročitati uputu o VMP-u.

Zašto je SevoFlo odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a SevoFlo nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u SevoFlo

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP SevoFlo na snazi u Europskoj uniji od 11. prosinca 2002.

Cjeloviti EPAR za VMP SevoFlo nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o terapiji VMP-om SevoFlo vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno obratiti se svojem veterinaru ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u listopadu 2017.

Komentari