Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Sileo
ATC: QN05CM18
Tvar: dexmedetomidine hydrochloride
Proizvođač: Orion Corporation

A.PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINSKA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari