Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Stronghold

Selamectin

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije. Cilj mu je objasniti kako procjena, koju Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) provodi na temelju zaprimljene dokumentacije, dovodi do preporuka o uvjetima korištenja. Ovaj dokument ne može zamijeniti osobni razgovor s vašim veterinarom. Ako vam je potrebno više informacija o zdravstvenom stanju ili liječenju vaše životinje, obratite se svom veterinaru. Ako želite više informacija na temelju preporuka CVMP-a, pročitajte znanstvenu raspravu (također dio EPAR-a).

Što je Stronghold?

Stronghold je antiparazitik koji sadrži djelatnu tvar selamectin. Dostupan je kao otopina za nakapavanje u dvije različite koncentracije (6% i 12%), kao i u tubama različitih jačina (15, 30, 45, 60, 120, 240 i 360 mg). Koncentracija i jačina za primjenu ovise o težini i vrsti životinje koju se tretira.

Za što se Stronghold koristi?

Stronghold se koristi za terapiju i sprječavanje infestacija parazita koji žive na koži ili u krznu mačaka i pasa, poput buha i pauši, kao i tretiranje crvnih parazita koji žive unutar tijela. Primjenjuje se na sljedeće načine:

za liječenje i sprečavanje infestacija buhama u mačaka i pasa, ubijajući odrasle buhe, njihove ličinke i njihova jajašca na životinji, te u leglu skotnih mačaka ili kujica, odnosno mačaka ili kujica koje doje. Može se također koristiti kao dio terapije protiv alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (upala kože),

za sprječavanje bolesti srčanog crva u pasa i mačaka,

za liječenje ušnih pauši u mačaka i pasa,

za liječenje odraslih crijevnih oblića i crijevnih trakavica u mačaka,

za liječenje odraslih crijevnih oblića u pasa,

za liječenje uši u mačaka i pasa,

za liječenje sarkoptoze-šuge (svrabi) u pasa.

Sadržaj cijevi treba istisnuti na kožu nakon što se razdjeli krzno između ramenih lopatica. Malen volumen tekućine apsorbira se kroz kožu i djeluje kroz tijelo životinje. Primijenjena jačina i broj primjena ovise o težini i vrsti životinje koja se liječi, kao i o tipu parazita. Uputa o VMP-u uključuje detaljnije informacije o doziranju i trajanju liječenja.

Kako djeluje Stronghold?

Stronghold sadrži selamectin, koji je antiparazitik i ubraja se u kategoriju "avermektina". Selamectin aktivira posebne proteine naziva "kanali klorida" na površini živčanih i mišićnih stanica parazita, što omogućuje promijenjenim česticama klorida da uđu u živčane stanice i poremete normalnu električnu aktivnost. Time se uzrokuje paraliza ili smrt parazita.

Kako je Stronghold ispitivan?

Djelotvornost VMP-a Stronghold protiv navedenih parazita ispitana je u laboratorijskim ispitivanjima provedenima u mačaka i pasa. Djelotvornost je zatim potvrđena terenskim ispitivanjem u mačaka i pasa analizom broja živih parazita u različitim trenucima terapije.

Koje su koristi lijeka Stronghold utvrđene u ispitivanjima?

Utvrđeno je da je terapija VMP-om Stronghold djelotvorna nakon primjene ili ponovljenih terapija u mjesečnim intervalima, ovisno o tipu infestacije za čije se liječenje ili sprječavanje koristi.

U terenskim ispitivanjima VMP je smanjio broj saća buha do 98% u mačaka i do 99% u pasa 90 dana nakon terapije te je spriječio leženje jajašca buha, ubio ih je i spriječio daljnji razvoj ličinki buha. U terenskim ispitivanjima također je utvrđeno da je Stronghold 100% djelotvoran u sprječavanju bolesti srčanih crva u pasa i mačaka. Također je djelotvoran u liječenju ušnih pauši u mačaka i pasa. U terapiji sarkoptoze-šuge u pasa, dvije terapije su primjenjene u razmaku od 30 dana koje su zahtijevale potpunu eliminaciju pauši u pasa. Stronghold je bio također djelotvoran u terapiji odraslih crijevnih trakavica u mačaka, odraslih crijevnih oblića u mačaka i pasa, te buha koje grizu u pasa i mačaka.

Na djelotvornost VMP-a nije utjecalo šamponiranje ili namakanje životinje dva sata ili dulje nakon terapije.

Koji su rizici povezani s lijekom Stronghold?

Stronghold uzrokuje privremenu alopeciju (gubitak dlake) na mjestu primjene u manje od 1 na 1 000 mačaka.

Stronghold može prouzročiti grudanje krzna na mjestu primjene ili pojavljivanje male količine bijeloga praha u manje od 1 na 1 000 mačaka, što ne utječe na sigurnost niti djelotvornost lijeka.

Stronghold se ne smije koristiti u životinja mlađih od šest tjedana. Ne smije se također koristiti u mačaka koje pate od druge bolesti ili koje su oslabljene, odnosno imaju premalu tjelesnu težinu za svoju veličinu i dob.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Stronghold je vrlo zapaljiv i treba ga držati dalje od izvora topline, strojeva koji iskre, otvorenog plamena ili ostalih zapaljivih izvora. Korisnik ne smije pušiti, jesti niti piti dok rukuje proizvodom

Stronghold. Ruke treba oprati nakon primjene i odmah sapunom i vodom isprati proizvod koji je došao u kontakt s kožom. U slučaju dodira VMP-a Stronghold s očima, treba ih odmah isprati vodom i potražiti liječnički savjet.

Izbjegavajte izravan kontakt s tretiranom životinjom dok se područje na koje je proizvod primijenjen ne osuši. Na dan tretiranja držite djecu dalje od tretiranih životinja, a životinja ne smije spavati sa svojim vlasnicima, posebice djecom. Korištene aplikatore treba odmah odložiti u otpad, te se ne smiju ostavljati u vidokrugu ili dosegu djece. Osobe s osjetljivom kožom ili poznatom alergijom na veterinarsko – medicinske proizvode ovog tipa trebaju oprezno rukovati veterinarsko – medicinskim proizvodom Stronghold.

Zašto je Stronghold odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) zaključilo je da koristi od VMP-a Stronghold nadmašuju s njim povezane rizike za odobrene indikacije, te je preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje u promet VMP-a Stronghold. Omjer koristi i rizika dostupan je u modulu znanstvene rasprave ovog EPAR-a.

Ostale informacije o lijeku Stronghold

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi u Europskoj uniji za VMP Stronghold od 25. studenog 1999. Informacije o tome je li za ovaj proizvod potreban veterinarski recept možete naći na etiketi/vanjskom pakiranju.

Sažetak je posljednji put ažuriran u siječnju 2015.

Komentari