Stronghold (selamectin) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - QP54AA05

A. PROIZVOĐAČ BIOLOŠKI DJELATNE TVARI I PROIZVOĐAČODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Ime i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije u promet

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE

Veterinarsko-medicinski proizvod se izdaje na veterinarski recept.

C.IZVJEŠĆE O MRL

Nije primjenjivo.

Komentari