Naziv lijeka - U

Vrsta Naziv lijeka ATC Tvar Proizvođač
Psi UpCard / 2 / 3 / 4 / 5 QC03CA04 Torasemide anhydrous Vétoquinol SA