Croatian
Odaberite jezik stranice

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Tvar: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Proizvođač: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

Vectormune ND

Cjepivo protiv newcastelske bolesti i virusa Marekove bolesti (MB) (živo rekombinirano)

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda Vectormune ND. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) da bi preporučila njegovo odobrenje u Europskoj uniji (EU) i uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni VMP-a Vectormune ND.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Vectormune ND vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svom veterinaru ili ljekarniku.

Što je Vectormune ND i za što se koristi?

Vectormune ND je veterinarsko cjepivo koje se koristi za zaštitu pilića protiv newcastelske bolesti i virusa Marekove bolesti (MB).

ND je virusna infekcija pilića koja uzrokuje dahtanje i kašalj, znakove nervoze (padanje krila, zaokretanje glave i vrata, kruženje i paraliza), oticanje tkiva oko očiju i vrata, zeleni vodeni proljev i smanjenu nesivost.

MD je druga herpesvirusna infekcija pilića koja može uzrokovati paralizu krila i nogu te uzrokuje tumore raznih organa. Pilići se zaraze u ranoj dobi udisanjem peruti (kožnih pahuljica) koja sadrži virus, te može ostati zarazna nekoliko mjeseci nakon što se oguli s tijela. Ptice zaražene virusom MD-a mogu biti prijenosnici i nositelji virusa cijeli život.

Vectormune ND sadrži živi herpesvirus purana (rHVT/ND) kao djelatnu tvar, izražen kao fuzijski protein lentogenog soja virusa D-26 newcastleske bolesti.

Kako se koristi Vectormune ND?

Vectormune ND je dostupan kao suspenzija i otapalo za pripremu suspenzije za injekciju i izdaje se samo na recept. Cjepivo se može dati pilićima starima jedan dan kao jedna injekcija ispod kože ili

izravno u jaja stara 18 dana koja sadrže embrije (neizlegnute piliće u razvoju). Zaštita protiv newcastelske bolesti započinje u dobi od 3 tjedna i traje do 9 tjedana starosti. Zaštita protiv MD-a započinje u dobi od tjedan dana i traje tijekom rizičnog razdoblja zaraze MD-om.

Kako djeluje Vectormune ND?

Vectormune ND je cjepivo koje sadrži herpesvirus purana, tip herpesvirusa koji je usko povezan s virusom MD-a, no ne uzrokuje bolest u pilića. Cjepiva djeluju „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela) kako se obraniti protiv bolesti. Herpesvirus purana u cjepivu modificiran je tako da stvara fuziju bjelančevina koje su dio vanjskog omotača virusa newcastelske bolesti. Kada se cjepivo Vectormune ND da pilićima, imunosni sustav životinje prepoznaje virus kao „strano tijelo” i protiv njega proizvodi antitijela. Ako se životinje ubuduće izlože sličnom virusu i/ili virusu koji izražava sličnu fuzijsku bjelančevinu, imunosni sustav može brže odgovoriti, što doprinosi zaštiti pilića od newcastelske bolesti i MD-a.

Koje su koristi VMP-a Vectormune ND utvrđene u ispitivanjima?

Provedena su dva terenska ispitivanja na otprilike 120 000 brojler pilića kako bi se ocijenilo djelovanje cjepiva. Budući da nisu nastupila prirodna izbijanja newcastelske bolesti i MD-a, bolest je izazvana (pilići su bili izloženi infekciji) u laboratoriju.

U prvom terenskom ispitivanju, grupa 18 dana starih jaja s embrijem i grupa jedan dan starih jaja cijepljenje su VMP-om Vectormune ND. Pet tjedana stari pilići iz cijepljenih jaja izazvani su virusom newcastelske bolesti, te je 91% cijepljenih pilića bilo je zaštićeno u usporedbi s onima bez zaštite u necijepljenoj grupi. Pet tjedana stari pilići iz grupe cijepljenih jedan dan starih pilića izazvani su virusom newcastelske bolesti te je 81% cijepljenih pilića zaštićeno u usporedbi s onima bez zaštite u necijepljenoj grupi. Devet dana stari pilići iz cijepljenih jaja bili su izazvani MD virusom dok je 88% pilića bilo zaštićeno u usporedbi s 9-12 % onih u necijepljenoj grupi. Devet dana stari brojler pilići cijepljeni u starosti od jednog dana izazvani su virusom MD-a, te je Vectormune ND pružio zaštitu do 90% pilića u usporedbi s 9-12% onih u necijepljenoj grupi.

U drugom terenskom ispitivanju, grupa od 18 dana starih jaja s embrijem i grupa od jedan dan starih pilića cijepljene su VMP-om Vectormune ND. Četiri tjedna stari pilići iz grupe jedan dan starih cijepljenih pilića izazvani su virusom newcastelske bolesti, te je Vectormune ND zaštitio 95% pilića u usporedbi s 0-10% onih u necijepljenoj grupi. Četiri tjedna stari pilići iz grupe cijepljenih jaja izazvani su virusom newcastelske bolesti, te je 86% pilića bilo zaštićeno u usporedbi s 0-10% pilića u necijepljenoj grupi. Devet dana stari brojleri iz cijepljenih jaja izazvani su virusom MD-a, te je 85% pilića bilo zaštićeno u usporedbi s 9% onih u necijepljenoj grupi. Devet dana stari brojleri iz grupe pilića cijepljenih u starosti od jednog dana bilo je izazvano virusom MD-a, te je 82% pilića bilo zaštićeno u usporedbi s 12% onih u necijepljenoj grupi.

Koji su rizici povezani s VMP-om Vectormune ND?

Budući da je Vectormune ND živo cjepivo, soj cjepiva dobiva se iz cijepljenih ptica i može se proširiti na purane. Ispitivanja sigurne primjene pokazala su da je soj siguran u purana. No, potrebno je pridržavati se mjera opreza kako bi se izbjegao izravan i neizravan kontakt cijepljenih pilića i purana.

Nema poznatih nuspojava s VMP-om Vectormune ND. Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U sažetku opisa svojstava VMP-a kao i u uputi o VMP-u za Vectormune ND nalaze se sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se veterinari te vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pridržavati.

Budući da se cjepivo čuva u tekućem dušiku, važno je da njime rukuje primjereno obučeno osoblje u dobro ventiliranim prostorijama te da se prilikom pripreme cjepiva poduzimaju mjere opreza. Za više informacija pročitajte sažetak opisa svojstava VMP-a.

Koje je razdoblje karencije u životinja koje se koriste za proizvodnju hrane?

Razdoblje karencije je vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a i prije klanja životinje te korištenja mesa za prehranu ljudi. To je također vrijeme koje treba proći nakon primjene VMP-a prije nego što ljudi smiju konzumirati mlijeko ili jaja dotične životinje.

Razdoblje karencije za meso i jaja pilića liječenih VMP-om Vectormune ND iznosi „nula” dana, drugim riječima, nema obaveznog razdoblja čekanja.

Zašto je Vectormune ND odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi od VMP-a Vectormune ND nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji.

Ostale informacije o VMP-u Vectormune ND

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Vectormune ND na snazi u Europskoj uniji od 8. rujna 2015.

Cjeloviti EPAR za VMP Vectormune ND nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Dodatne informacije o terapiji VMP-om Vectormune ND vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno trebaju se obratiti svojem veterinaru ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u srpnju 2015.

Komentari