Croatian
Odaberite jezik stranice

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) – Označavanje - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Tvar: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Proizvođač: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM

PAKOVANJIMA

(Ampule od 1.000, 2.000 ili 4.000 doza)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Vectormune ND

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

rHVT/ND

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1.000 doza

2.000 doza

4.000 doza

4.PUT(EVI) PRIMJENE

Subkutana ili in-ovo primjena.

5.KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. 1107 Budapest HU Szállás u. 5.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM ILI VANJSKOM PAKOVANJU

Otapalo u vrećici od 200 ml, 400 ml ili 800 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Sterilno otapalo za stanično vezana cjepiva za perad

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otapalo za suspenziju za injekcije

4.VELIČINA PAKOVANJA

200 ml

400 ml

800 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići i embrionirana kokošja jaja

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

8.KARENCIJA

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP: vidjeti natrag u torbu

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

Čuvati pri temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA

U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, AKO SE MOGU PRIMIJENITI

Samo za primjenu na životinjama.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. Budimpešta

Szállás u. 5 1107

MAĐARSKA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj} vidjeti natrag u torbu

Komentari