Croatian
Odaberite jezik stranice

Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) – Označavanje - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Tvar: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Proizvođač: Zoetis Belgium SA
CroatianCroatian
Promijeni jezik

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Versican Plus DHPPi liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

 

Svaka doza od 1 ml sadržava:

 

 

 

 

 

Liofilizat (živi, atenuirani):

Minimalno

 

Maksimalno

 

Virus štenećaka,

,1 TCID50*

105,1TCID50

 

Pseći adenovirus tip 2

,.6 TCID50*

105,3TCID50

 

Pseći parvovirus tip 2b

,3 TCID50

*

106,6TCID50

 

Pseći parainfluenca virus tip 2

,1 TCID50

*

105,1TCID50

 

Otapalo:

 

 

 

 

 

Voda za injekcije (

Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

VELIČINA PAKOVANJA

 

 

 

 

 

25 x 1 doza

 

 

 

 

 

50 x 1 doza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Subkutana primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Jednom rekonstituiran, odmah upotrijebiti.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom (2° C – 8° C). Ne zamrzavati.

Zaštititi od svjetla.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/14/169/001

EU/2/14/169/002

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot {broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica (1 doza liofilizata)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Versican Plus DHPPi liofilizat za pse

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

DHPPi

3. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 doza

4. PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5. KARENCIJA

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM PAKOVANJIMA

Bočica (1 ml otapala)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Versican Plus DHPPi otapalo za pse

2. KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

Aqua ad iniectabilia

3. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU DOZA

1 ml

4. PUT(EVI) PRIMJENE

s.c.

5. KARENCIJA

6. BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot {broj}

7. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

8. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari