Zactran (gamithromycin) – Označavanje - QJ01FA95

Sadržaj članka

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija (50 ml /100 ml / 250 ml)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZACTRAN 150 mg/ml otopina za injekciju za govedo, ovcu i svinje gamitromicin

2.NAVOÐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 150 mg gamitromicina,

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, ovca, svinje

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Govedo i ovca: subkutana promjena.

Svinje: intramuskularna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija:

Meso i jestive iznutrice: Govedo: 64 dana. Ovca: 29 dana. Svinje: 16 dana.

Nije odobrena primjena na životinjama u laktaciji čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ne primjenjivati na gravidnim životinjama koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu u roku od 2 (krave, junice) ili 1 (ovce) mjeseca od očekivanog teljenja.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja spremnika: 28 dana.

Jednom otvoren, upotrijebiti do __/__/__

11.POSEBNI UVIETI ČUVANJA

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francuska

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

PODACI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kartonska kutija (500ml)

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZACTRAN 150 mg/ml otopina za injekciju za goveda i svinje gamitromicin

2.NAVOÐENJE DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 ml sadrži 150 mg gamitromicina,

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

500 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, svinje

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Govedo: subkutana promjena.

Svinje: intramuskularna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija:

Meso i jestive iznutrice: Govedo: 64 dana. Svinje: 16 dana.

Nije odobrena primjena na životinjama u laktaciji čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Ne primjenjivati u steonih krava i junica koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu u roku od 2 mjeseca od očekivanog teljenja.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja spremnika: 28 dana.

Jednom otvoren, upotrijebiti do __/__/__

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12.POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu.

13.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN DOSEGA I POGLEDA DJECE”

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.MANUFACTURER’S BATCH NUMBER

Lot

OSNOVNI PODACI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJEG PAKOVANJA

BOČICA 50 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZACTRAN 150 mg/ml otopina za injekciju za govedo, ovcu i svinje gamitromcin

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

1 ml sadrži150 mg gamitromicina

3.SADRŽAJ: TEŽINA, VOLUMEN ILI BROJ DOZA

50 ml

4.PUT(EVI) PRIMJENE

s.c. (govedo, ovca), i.m. (svinje)

5.KARENCIJA(E)

Karencije: Meso i jestive iznutrice: Govedo: 64 dana. Ovca: 29 dana. Svinje: 16 dana. Nije odobren za primjenu kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

6.BROJ PROIZVODNE SERIJE

Lot

7.ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom otvoren, primijeniti do ...

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

OSNOVNI PODACI NAPISANI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJIH PAKOVANJA

BOČICA 100 ml, 250 ml,

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZACTRAN 150 mg/ml otopina za injekciju za govedo, ovcu i svinje gamitromicin

2.NAVOÐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml sadrži 150 mg gamitromicina,

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, ovca, svinje

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

s.c. (govedo, ovca), i.m. (svinje)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija:

Meso i jestive iznutrice: Govedo: 64 dana. Ovca: 29 dana. Svinje: 16 dana.

Nije odobren za upotrebu kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudski upotrebu.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP { mm/gggg}

Jednom otvoren, primijeniti do__/__/__

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

13.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francuska

14.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOÐAČA

Lot

OSNOVNI PODACI NA MALIM JEDINICAMA UNUTARNJEG PAKOVANJA

BOČICA 500 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

ZACTRAN 150 mg/ml otopina za injekciju za goveda i svinje gamitromcin

2.KOLIČINA DJELATNE(IH) TVARI

1 ml sadrži150 mg gamitromicina

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju

4.VELIČINA PAKOVANJA

500 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, svinja

6.INDIKACIJE

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

s.c. (govedo), i.m. (svinje)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija:

Meso i jestive iznutrice: Govedo: 64 dana. Svinje: 16 dana.

Nije odobren za primjenu kod životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

9.POSEBNA UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10.ROK VALJANOSTI

EXP

Jednom otvoren, primijeniti do __/__/__

11.POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12.RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

13.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francuska

14.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOÐAČA

Lot

Komentari