Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac 1 8 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 1 8 Bovis
ATC: QI02AA08
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP / inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1+8 Bovis, suspenzija za injekciju za goveda

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

 

Jedna doza od 2 ml sadržava:

 

Djelatna tvar:

 

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1

RP*≥1

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV-8/BEL2006/02

RP*≥1

*Relativni potencijal prema testu potencije provedenom na miševima u usporedbi sa referentnom vakcinom koja je pokazala učinkovitost kod goveda.

Adjuvansi:

4,0 mg (Al3+)

Aluminijev hidroksid

Saponin

1 mg

Pomoćne tvari:

 

Tiomersal

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

 

3. FARMACEUTSKI OBLIK

 

Suspenzija za injekciju. Sivkasto bijela do ružičasta tekućina.

 

4.KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1Ciljne vrste životinja

Goveda.

4.2Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Za aktivnu imunizaciju goveda starijih od 3 mjeseca, za prevenciju* viremija uzrokovanih virusom bolesti plavog jezika (BPJ), serotipovi 1 i 8.

*(Ciklička vrijednost (Ct) ≥ 36 prema validiranoj RT-PCR metodi, bez indicirane prisutnosti viralnog genoma).Opširnije...

Komentari