Croatian
Odaberite jezik stranice

Zulvac 1 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Označavanje - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 1 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 /;inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU PAKOVANJU

Unaprijed otisnuta kartonska kutija 1 x 20 ml, 1 x 100 ml i 1 x 240 ml

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1+8 Ovis, suspenzija za injekcije za ovce

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Po dozi od 2 ml:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1 Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV- 8/BEL2006/02

Aluminij-hidroksid, saponin, tiomersal.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4.VELIČINA PAKOVANJA

20 ml

100 ml

240 ml

5.CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce.

6.INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Potkožna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8.KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9.POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti neposredno nakon otvaranja.

11.POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom

Zaštiti od svjetla. Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14.RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/120/001

EU/2/11/120/002

EU/2/11/120/003

17.BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot{broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

Etiketa na bočici od 100 ml i 240 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1+8 Ovis, suspenzija za injekcije za ovce

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Po dozi od 2 ml:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1 Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV- 8/BEL2006/02

Aluminij-hidroksid, saponin, tiomersal.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju.

4. VELIČINA PAKOVANJA

100 ml

240 ml

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce.

6. INDIKACIJA(E)

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Potkožna primjena.

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

8. KARENCIJA

Karencija: nula dana.

9. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP prije primjene.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti neposredno nakon otvaranja.

11. POSEBNI UVIJETI ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom Zaštiti od svjetla.

Ne zamrzavati.

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE,

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se samo na veterinarski recept.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/11/120/002

EU/2/11/120/003

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot{broj}

OSNOVNI PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM

PAKOVANJIMA

Etiketa na bočici od 20 ml

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1+8 Ovis suspenzija za injekcije za ovce

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

Po dozi od 2 ml:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1 Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 8, soj BTV- 8/BEL2006/02

3.SADRŽAJ PO TEŽINI, KOLIČINI ILI BROJU DOZA

20ml

4.PUT(EVI) PRMJENE

s.c.

5.KARENCIJA

Karencija: Nula dana.

6.SERIJSKI BROJ

Lot {broj}

7.ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

Upotrijebiti neposredno nakon otvaranja.

8.RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA

Samo za primjenu na životinjama.

Komentari