Zulvac 1 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Naziv lijeka: Zulvac 1 Bovis
ATC: QI02AA08
Tvar: inactivated bluetongue virus, serotype 1
Proizvođač: Zoetis Belgium SA

Sadržaj članka

1.NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Zulvac 1 Bovis suspenzija za injekciju za goveda

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza od 2 ml sadrži:

Djelatna tvar:

Inaktivirani virus bolesti plavog jezika, serotip 1, soj BTV-1/ALG2006/01 E1

RP* ≥ 1

*Relativna potentnost dobivena testiranjem na miševima u usporedbi s referentnim cjepivom koje se pokazalo djelotvornim kod teladi.

Adjuvansi:

 

Aluminijev hidroksid (Al3+)

4 mg

Saponin

0,4 mg

Pomoćna tvar:

 

Tiomersal

0,2 mg

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija za injekciju. Sivkasto bijela do ružičasta tekućina.Opširnije...

Komentari